Presentation

I toppresterande Båstad vill lärarna stanna

Publicerad 7 april 2016

Maria Lejon, förstelärare och NT-utvecklare, John Brogård, rektor och Mikaela Sönnerstedt Olsberg, utvecklingsledare Barn och skola. Foto: Mikael Bertmar
Maria Lejon, förstelärare och NT-utvecklare, John Brogård, rektor och Mikaela Sönnerstedt Olsberg, utvecklingsledare Barn och skola. Foto: Mikael Bertmar
Båstad rankas som en av landets mest framgångsrika skolkommuner med flera topp-fem-placeringar under 2000-talet. Lärarna pekar på kollegialt lärande och god studiemiljö som viktiga faktorer bakom de goda skolresultaten som ligger över riksgenomsnittet.

– Det är så här en skola ska vara. Den studiemiljö som finns här har formats genom åren, med en hög grad av engagerade och motiverade lärare och pedagoger som möter eleverna på ett bra sätt. Det skapar trygghet och trivsel för varje elev, säger John Brogård, rektor för Strandängsskolan i Båstad.
– Här vill man vara kvar som lärare. Många lärare har arbetat i kommunen länge vilket gör att vi har en trygghet i varandra, poängterar Maria Lejon, förstelärare och NT-utvecklare.

Tar fasta på forskningen
En sak som Båstad har arbetat framgångsrikt med de senaste två läsåren är kollegialt lärande över skolgränserna, framhåller Mikaela Sönnerstedt Olsberg, utvecklingsledare Barn och skola.
– Vi har tittat på framgångsfaktorer enligt forskningen och arbetat målmedvetet med att utveckla de rätta kompetenserna kring det. När lärare tillsammans med kollegor analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Jag tror det har varit väldigt framgångsrikt att vi har haft ämneskollegor även på de mindre skolorna.
Ett annat område som bidragit till att stärka undervisningen de senaste åren är IKT, berättat Mikaela vidare.
– Vi har gjort en IKT-satsning som genomsyrat verksamheten och som kommer att ta ännu mer fart den närmaste tiden. Där tittar vi på informations- och kommunikationstekniken som ett redskap som stärker lärandet, inte som ett mål i sig.

Lätt att prata med cheferna
Mikaela vill också sätta kommunens skolledare på pluslistan.
– Vi har duktiga skolledare i kommunen. Vissa har varit på plats länge och andra har kommit in ganska nyligen, men de är tydliga med vad de vill med skolan och är närvarande som chefer och som ledare för verksamheten.
– Jag som är pedagog tycker att det är lätt att prata med våra chefer, säger Maria Lejon och tillägger:
– På samma sätt som det finns en öppenhet mellan oss lärarkollegor så är det väldigt öppet och högt i tak när det gäller våra chefer. Och det är viktigt för mig som pedagog att känna att jag har möjlighet att tala om vad som är mitt mål och hur jag vill utvecklas i mitt arbete.
– Jag kan koppla på det som Maria säger. Det främsta verktyget för elevens lärande är att ha skickliga pedagoger. Mitt jobb som rektor är att se till så att varje lärare och pedagog har de bästa förutsättningarna så att jag kan utmana lärarna att också utmana eleverna att lära sig ännu mer. Det där hänger ju ihop, och jag upplever att här finns väldigt goda förutsättningar att ha den dialogen, inflikar John Brogård.

Rekryteringskampanj
Båstads kommun bedriver just nu en annonskampanj riktad mot rekrytering av nya lärare.
– Vi har en positiv inflyttning av barnfamiljer i kommunen och flera skolor har ett ökat elevantal, så det handlar om en utökning av antalet lärare i flera fall. Vi har även fått en del nyanlända elever till skolorna vilket också gör att vi behöver rekrytera. Vi gör samtidigt en satsning på ökad lärartäthet utifrån elevers behov i olika klasser, berättar John Brogård.

Tas emot med öppna famnen
Båstad är en väldigt bra förstakommun att arbeta i om man är nyutexaminerad lärare, understryker Maria Lejon. Som ny lärare tas du emot med öppna famnen.
– Vi har rutiner på de olika enheterna för hur mottagandet fungerar, men huvudsaken är att vi tar emot de nya så att känner att de är en del av gänget. Som ny får du en mentor under det första året som stöttar och hjälper dig så att du kan hitta rätt i lokaler och material och rutiner.
– Här finns ingen prestige mellan lärarna utan det ses som ett plus att fråga och dela med sig, liksom att våga visa vad du har för erfarenheter med dig från tidigare tjänst och om det är någonting som du skulle vilja utveckla. Det är väldigt länge sedan som någon stängde dörren om sig i den här kommunen och sa att det här är mitt sätt eller jag vill inte se vad du gör, förklarar Maria och tillägger:
– Vi är en utvecklingsbenägen arbetsgrupp och här finns en öppenhet och en positiv atmosfär. Alla nya får ett bra bemötande. Du kan komma in både som erfaren och nyutexaminerad och snabbt växa in i rollen.

Båstads kommun
Båstad är mycket framgångsrik som skolkommun och ligger på 6:e plats bland Sveriges skolkommuner, enligt Lärarförbundets ranking. Här finns ett starkt fokus på lärandet via delaktighet och systematik. I Båstads kommun finns idag sex kommunala grundskolor. Skolorna är väl fördelade på vackra Bjärehalvön, flera av dem bara ett stenkast från havet. Merparten är byskolor med ett elevantal från cirka 90 till 200 elever. Centralt i tätorterna Båstad och Förslöv finns större skolor. Kommunens största skola är Förslövs skola med cirka 420 elever, vilket är kommunens enda F–9-skola.

Barn och skola
Box 1043
269 21 Båstad
Besöksadress: Vångavägen 2
Tel. vxl: 0431-770 00
E-post: barnochskola@bastad.se
www.bastad.se
www.bastad.se