Presentation

Nära till samarbete och natur

Publicerad 7 april 2016

För Ulrika Waldenström, lärare, Susanne Liljekvist, lärare, Christina Söderkvist, rektor och Ulrika Görtz-Wetterlund, rektor, är Värmdö en riktig vinnare som arbetsplats. Foto: Gonzalo Irigoyen
För Ulrika Waldenström, lärare, Susanne Liljekvist, lärare, Christina Söderkvist, rektor och Ulrika Görtz-Wetterlund, rektor, är Värmdö en riktig vinnare som arbetsplats. Foto: Gonzalo Irigoyen
Närhet mellan skolorna, täta samarbeten med erfarenhetsutbyten mellan både lärare och rektorer och en framåttänkande skolledning gör Värmdö till en eftertraktad arbetsplats för lärare från när och fjärran.

Värmdö är sedan länge en av landets snabbast växande kommuner då många söker sig hit för att bo nära natur, skärgård och storstad. Som populär inflyttningskommun har de beslutsansvariga blivit vana att tänka nytt och framåt, vilket gäller skolfrågorna i hög grad. Värmdö har en ny skolorganisation sedan januari 2015 och ny skolchef sedan maj 2015.
– Vi har nu en skolchef som driver skolutvecklingsfrågor på ett mycket tydligare sätt än vad som skett tidigare, och som också satsar på kompetensutveckling för lärare och rektorer, framhåller Ulrika Görtz-Wetterlund, rektor på Brunns skola (F–9).
– Värmdö är idag en progressiv och utvecklingsbenägen skolkommun där det är spännande att arbeta som lärare eller rektor, inflikar Christina Söderkvist, rektor på Kullsvedsskolan, en mindre skola med grundsärskola (F–9) och kommungemensamma resursklasser för grundskoleelever med språkstörning (1–3) samt autism (1–9).

Uppmärksammade på riksnivå
Den rådande pionjärandan har bland annat resulterat i att Värmdös skolor sedan några år tillbaka samrättar de nationella proven i årskurserna 3, 6 och 9, något som har blivit uppmärksammat på riksnivå.
– Värmdö har också fått uppmärksamhet för sina ämnesnätverk mellan skolorna, där lärarna träffas ämnesvis och även årskursvis för att utbyta erfarenheter med varandra, berättar Susanne Liljekvist, lärare på Kyrkskolan (F–4 och förskola).
Även om det är en stor kommun ytmässigt så är det en liten kommun skolmässigt, vilket innebär mycket samarbete genom ämnesnätverk och kollegialt lärande, poängterar Ulrika Görtz-Wetterlund och får medhåll av Christina:
– Även rektorerna träffas, vilket sker för att vi ska kunna samverka med varandra och driva våra skolor åt samma håll. Det handlar om att utveckla ett gemensamt tänkande och få likvärdiga skolor för alla barn i kommunen, så att undervisningen håller en jämn och hög kvalitet och eleverna blir bedömda på ett likartat sätt.

Erfarenhetsutbyten viktigt inslag
– Erfarenhetsutbyten, där vi möts och diskuterar och presenterar olika saker för varandra, är en viktig bit av hur Värmdö är som skolkommun, understryker Susanne Liljekvist.
En uppskattad mötesform är Teach Meet, där lärare träffas i olika konstellationer.
– Om en skola har väldigt hög kompetens inom ett område, så bjuder de in lärare från de andra skolorna och berättar hur de har jobbat med det aktuella området, genom att visa och inspirera, tipsa om intressanta länkar och föra idéer över skolgränserna, berättar Susanne.
– Alla lärare ingår också i ett arbetslag runt ett antal elever, vilket bygger mycket på kollegialt lärande och erfarenhetsdelning. Det är ett öppet klimat inom arbetslagen där man försöker vara så prestigelös som möjligt och hjälper varandra, inflikar Ulrika Görtz-Wetterlund.
Undervisningen på skolorna är digitaliserad i hög grad. Alla lärare har egen dator med SchoolSoft som gemensam plattform. Google utnyttjas i undervisningen och lärarna använder Classroom Management där de lägger upp sin planering och där både elever och lärare kan gå in och jobba och kommentera.
– Det finns många fördelar med det här arbetssättet som fungerar väldigt bra, tycker Susanne.

En kommun du vill stanna i
– Generellt är det en god kultur på skolorna. Det är trevliga och välkomnande skolmiljöer att arbeta i. Om du är ny lärare så tror jag det är toppen att börja på Värmdö, resonerar Christina.
– En stor hjälp för dig som ny lärare är att du tilldelas en kollega som fungerar som mentor och som du alltid kan prata med när det är något du behöver svar på, tillägger Ulrika Waldenström, lärare på Kullsvedsskolan.
– När du kommer ut hit så vill du stanna kvar. Jag bor mitt i Stockholm och min tanke när jag skulle söka jobb på Värmdö var att det ligger för långt bort. Idag tycker jag att det är lätt att resa hit. Det går lika fort att ta sig ut hit som att ta sig till Botkyrka, Huddinge eller Haninge. Dessutom är det en väldigt vacker kommun att arbeta i, poängterar Christina.
– När jag pratar med kollegor så är det framför allt närheten till våra skolor som upplevs som ett plus. För den som pendlar från Stockholm så finns det bra och snabba kommunikationer mellan Slussen och Gustavsbergs centrum och vidare ut på Värmdö. Ett annat stort plus är att alla skolor har naturen nära inpå, kommenterar Ulrika Waldenström.
– Här är det långt från innerstadsskolorna där det kan vara ett helt företag att ta sig till en park. Här finns naturen runt skolknuten.

Värmdö kommun
Värmdö kommun med drygt 40 000 invånare är en av landets snabbast växande kommuner. Det är också Stockholms läns näst största kommun sett till ytan och många söker sig hit för att bo nära både natur, skärgård och storstad. I Värmdö finns tio kommunala grundskolor fördelade över glesbygd och tätort: Brunns skola (Ingarö), Farstavikens skola (Gustavsberg), Fågelviks skola (Ingarö), Hemmestaskolan (Värmdölandet), Kullsvedsskolan (Värmdölandet), Kyrkskolan (Värmdölandet), Munkmoraskolan (Gustavsberg), Viks skola (Värmdölandet), Värmdö skärgårdsskola (Djurö/Stavsnäs/Öar) och Ösbyskolan (Gustavsberg).

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Tel: 08-570 470 00
www.varmdo.se

www.varmdo.se