Presentation

Samarbete för framtidens skola

Publicerad 7 april 2016

Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora och Maria Boork, biträdande rektor på Morkarlbyhöjdens skola 7–9. Foto: Lars Berglund
Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora och Maria Boork, biträdande rektor på Morkarlbyhöjdens skola 7–9. Foto: Lars Berglund
I Mora är skolan ingen isolerad ö-värld, mer navet kring en rad samarbeten mellan förvaltningar, företag och föreningar. Vasaloppet är sinnebilden för vad man kan åstadkomma om man hjälps åt och det är på den grunden som Mora bygger framtidens skola.

Möjligheternas kommun för ett aktivt liv
Mora är möjligheternas kommun framförallt för den som söker utveckling i sitt arbete och en arbetsgivare som erbjuder variation.
– Du kan välja att arbeta på både små och stora skolor, centralt placerade eller i bymiljö och det är vanligt att kollegorna ”jobbar ner” tillsammans, ofta med skidor eller cykel utanför skolknuten, säger Maria Boork som är biträdande rektor på Morkarlbyhöjdens skola 7–9.
Under åren sedan Lgr11 infördes har Mora satsat stort på implementering och var ett tag ledande i landet på området.
– Nu börjar vi kunna skörda frukterna av det arbetet och vi kan arbeta mer med utveckling och profilering för varje enhet. Vi arbetar för att nyttja närmiljön för utepedagogik men också i arvet efter Anders Zorn med att jobba nära kulturutbudet. Det finns en otroligt stark tradition både kring friluftsliv, konst och musik som vi vill bygga på för våra elevers utveckling, fortsätter Maria Boork.
Genom partnerskap med högskolan Dalarna samverkar man med lärarutbildningarna i Falun och Mora är förstås en attraktiv VFU-arbetsplats.
– Det är glädjande att flera av våra skolor valdes ut som partnerskola, det gör oss uppdaterade på senaste forskning och ger oss möjlighet till spännande samarbete för våra redan verksamma lärare säger Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora.

Från stuprör till galentunna
Rektorerna i Mora leder sina skolor i ett nära pedagogiskt ledarskap och ambitionen är att skapa förutsättningar för samarbete. Läraryrket har av tradition varit organiserat i stuprör där var och en skötte sitt bakom en stängd klassrumsdörr.
– Vi vill gå från stuprör till galentunna, det vill säga till ett arbete där arbetslagen driver sitt arbete som grupp. Lite som kyrkbåtsrodd, en kultursport där 20 personer ror samma båt. Om man har upplevt farten i en kyrkbåt vet man att äkta samarbete känns i hela kroppen, avslutar Inga-Lena och Maria där de står under Vasaloppsdevisen i Mora.

Mora kommun
Mora var den kommun i Norra Dalarna som växte snabbast under 2015. Här finns möjligheter till ett aktivt liv både i yrket och privat. Mora kommun är först ut i landet att möta generationsväxlingen och det finns ett behov av de flesta lärargrupper och specialpedagoger. I synnerhet söker man lärare i engelska och teknik för yngre åldrar och moderna språk, matematik och NO för högstadiet.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Fredsgatan 16
792 80 Mora
Tel. vxl: 0250-260 00
E-post: barn.utbildning@mora.se
www.mora.se

www.mora.se