Presentation

Utvecklas i din pedagogiska roll hos Stockholms stad

Publicerad 7 april 2016

Som lärare i Stockholms stad har du möjlighet att utvecklas i din pedagogiska roll och göra karriär inom läraryrket.


Pernilla Lundenmark på Kungsholmens grundskola.
Pernilla Lundenmark på Kungsholmens grundskola.

Pernilla ansvarar för språkutvecklande undervisning på Kungsholmens grundskola

Pernilla Lundenmark är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska samt förstelärare med inriktning mot språkutvecklande arbetssätt på Kungsholmens grundskola. För henne är möjligheten att arbeta ämnesöverskridande med språkutveckling en spännande karriärväg.

– Kungsholmens grundskola är en F–9-skola med drygt 900 elever. Jag arbetar i huvudsak med årskurserna 6–9. Som förstelärare i språkutvecklande arbetssätt har jag ansvar för att synliggöra, bekräfta och utveckla de arbetssätt som tillämpas här. Jag fungerar också som en språkutvecklingsresurs för hela skolan, berättar Pernilla Lundenmark.
Pernilla jobbade tidigare under många år i Norra Botkyrka, de sista åren som förstelärare i språkutvecklande arbetssätt. Den erfarenheten har hon med sig i sitt arbete i Stockholms stad.
– Att arbeta i en stor organisation som i Stockholms stad, ger mig tillfälle att fördjupa mitt arbete inom språkutveckling och dra nytta av mina tidigare erfarenheter. Jag utvecklas som lärare och inspireras av utmaningar som att vara med om att utveckla skolans verksamhet och att leda kollegial ämnesutveckling, säger hon.

Handledare för Läslyftet
– Arbetsklimatet präglas i hög grad av öppenhet, nyfikenhet och kollegialt lärande. Här är jag alltid välkommen i andra lärares klassrum för att hjälpa till med att utveckla undervisningen och ge stöd och skapa innehåll för det kollegiala lärandet, frågor som berör Läslyftet och ett språkutvecklande arbetssätt, säger Pernilla Lundenmark.
– En central del i Läslyftet är ju att ta vara på kollegors erfarenheter; diskutera, analysera och reflektera över didaktiska frågor och sin egen och andras undervisning. Därigenom kan vi åstadkomma den dynamik som mötet mellan lärare, och mellan lärare och elever, skapar. Det utvecklar en jämlik och hållbar skola, säger hon.


Stefan Ljungdahl och Maria Nerman på Enbacksskolan i Tensta.
Stefan Ljungdahl och Maria Nerman på Enbacksskolan i Tensta.

Stefan och Maria trivs på Enbacksskolan i Tensta

För Stefan Ljungdahl, lärare för årskurs 7–9, arbetslagsledare och förstelärare i svenska och svenska som andraspråk på Enbacksskolan i Tensta, var försteläraruppdraget en bekräftelse på det engagemang han lägger ner i sitt yrke och den kompetens han tillgodogjort sig under årens lopp. I hans uppdrag ingår även ett särskilt utvecklingsansvar kring betyg och bedömning på hela Enbacksskolan.

– Jag har varit yrkesverksam som lärare i Tensta i tjugosju år. Jag har arbetat här i hela min karriär och sannolikheten är stor att jag stannar i många år till. Det är spännande och utmanande att arbeta i Tensta, jag känner verkligen att jag gör skillnad för eleverna och har dessutom haft förmånen att följa flera generationers elever, säger Stefan Ljungdahl.

Låg personalomsättning
– Många faktorer bidrar till att jag trivs på Enbacksskolan. I mitt arbetslag är personalomsättningen mycket låg, vilket bidrar till en hög kontinuitet. Sammanhållningen och erfarenhetsutbytet oss lärare emellan är mycket bra och jag har stor frihet att planera mitt eget arbete, säger Stefan Ljungdahl.
Genom åren har han deltagit i flera utvecklingsprojekt och gått många kurser, exempelvis en kurs i hur man kan förse nyanlända barn och ungdomar med kognitivt utvecklande uppgifter, även om deras svenskkunskaper inte är så välutvecklade.

En bra utvecklingsplattform
Maria Nerman, som är F–3-lärare på Enbacksskolan, har ett brinnande intresse för barns språkutveckling och svenska som andraspråk. När hon gjorde sin VFU på Enbacksskolan i slutet av lärarutbildningen kände hon direkt att det var rätt skola för henne. Sedan augusti 2015 är hon förestelärare med inriktning mot bedömning av svenska som andraspråk och svenska för lägre åldrar.
– För mig är Enbacksskolan en jättebra utvecklingsplattform. Jag har varit delaktig i flera utvecklingsprojekt, exempelvis arbetet med att implementera skolans språkutvecklande arbetssätt. På Enbacksskolan har jag verkligen fått utvecklas inom mina främsta intresseområden: språkutveckling och svenska som andraspråk, säger Maria Nerman.

Trivs med trelärarsystem
På Enbacksskolan arbetar man utifrån ett trelärarsystem, vilket innebär att tre lärare delar på ansvaret för varje årskurs, som i sin tur består av två grupper. Maria Nerman trivs med trelärarsystemet eftersom hon tycker om att samverka med andra lärare i sammansvetsade team.
– Stockholms stad är en trygg och stor arbetsgivare med många olika skolor runtom i hela staden. Det innebär att samma arbetsgivare erbjuder många olika karriärmöjligheter. Genom att handleda och utbilda mina kollegor utvecklar jag även min yrkeskompetens, säger Maria Nerman.


Karin Pettersson på Kvarnbackaskolan i Kista.
Karin Pettersson på Kvarnbackaskolan i Kista.

Karin driver utvecklingen av det språkutvecklande arbetet

Karin Pettersson, som är grundskollärare i årskurs 1–7 samt förstelärare med uppdraget att driva utvecklingen genrepedagogik, ASL (Att Skriva sig till Läsning) och IKT på Kvarnbackaskolan i Kista, drivs av att ständigt utvecklas och växa i sin yrkesroll. Hon har arbetat på Kvarnbackaskolan sedan 2003 och har varvat arbete på lågstadiet och mellanstadiet med att vara verksam som IT-pedagog.

Karin Pettersson uppskattar att dels ingå i ett mindre lärarlag på en lagom stor skola med drygt 300 elever i årskurs 1–7 och samtidigt ingå i ett större sammanhang genom att vara anställd av Stockholms stad, en av Sveriges största arbetsgivare.
– En av fördelarna med att vara en del av en större organisation som Stockholms stad är att det finns många projekt, kurser och pedagogiska satsningar som vi lärare kan engagera oss i och ansöka till, säger Karin Pettersson.

Mångkulturell miljö utvecklande
– Att arbeta på en skola i ett mångkulturellt område som Kista tillför många mervärden. Visst kan det stundtals vara utmanande, men det är också oerhört utvecklande att vara yrkesverksam i en så mångkulturell miljö. I klassen som jag är klasslärare för finns till exempel tjugotre elever som tillsammans representerar arton nationaliteter, så det här är i allra högsta grad en miljö som präglas av mångfald, säger Karin Pettersson.
Kvarnbackaskolans pedagogiska arbete präglas av IKT, inkludering och genrepedagogik. De tre utvecklingsområdena matchar Karin Petterssons egna intresseområden och värderingar som lärare.
– Jag tilltalas av långsiktigheten i Kvarnbackaskolans pedagogiska satsningar. Här finns också tillräckliga lärarresurser och den personaltäthet som krävs för att vi ska kunna göra ett riktigt bra pedagogiskt arbete. Stockholms stad erbjuder verkligen rätt förutsättningar för lärare som vill utvecklas på olika sätt, säger Karin Pettersson.
I hennes försteläraruppdrag ingår bland annat att föreläsa och utbilda kollegor på Kvarnbackaskolan. Hon håller även i utbildning på andra skolor och föreläser på konferenser och utbildningsdagar.
– Jag medverkar regelbundet på mässor och utbildningsdagar med fokus på bland annat genrepedagogik. Jag föreläser inom ämnesdidaktik på lärarutbildningen på Stockholms universitet och utbildar kollegor kring ASL, genrepedagogik och IKT, säger Karin Pettersson.


Sheila Gloppestad på Sätraskolan.
Sheila Gloppestad på Sätraskolan.

Sheila utvecklar verksamheten för Sätraskolans nyanlända elever

Sheila Gloppestad, förstelärare i svenska som andraspråk med särskilt ansvar för samordningen av nyanlända elever, kom till Sätra­skolan i januari 2015, efter att ha arbetat i många år i Botkyrka kommun. Möjligheten att få arbeta med nyanlända elever och skolutveckling med fokus på svenska som andraspråk bidrog till att hon valde Stockholms stad.

Som samordnare för nyanlända fungerar Sheila Gloppestad som skolledningens förlängda arm med fokus på just nyanlända. Hon ansvarar för inskrivning samt kartläggning av elevernas kunskaper och lotsar därefter eleverna in i den svenska skolan, i samarbete med modersmålslärare, studiehandledare och ämneslärare. Försteläraruppdraget inkluderar även ett ansvar för Sätraskolans utvecklingsarbete inom språkutvecklande arbetssätt. Dessutom är Sheila Gloppestad mentor och lärare i svenska som andraspråk för en förberedelseklass med elever i årskurs 7–9.
– Jag tog lärarexamen 1977 och har sedan dess arbetat med nyanlända elever i många olika former, direkt­inkludering och som nu i förberedelse­klass. Att arbeta med nyanlända är förmodligen det allra roligaste och mest utvecklande läraryrke man kan ha, säger Sheila Gloppestad.

Hög ambitionsnivå
– För mig som tidigare arbetat i en medelstor kommun känns det roligt att komma till Stockholms stad. Staden har höga ambitioner för skolan och investerar verkligen i de personella och materiella resurser som behövs för att undervisningen ska ha en genomgående hög kvalitetsnivå. För mig som drivs av att delta i och driva pedagogiska utvecklingsprojekt har Stockholms stad hur mycket som helst att erbjuda. Staden uppmuntrar mig att ta del av de föreläsningar, kurser och symposier som erbjuds, säger Sheila Gloppestad.

Stockholms stad
Som lärare i Stockholms stad har du möjlighet att utvecklas i din pedagogiska roll och göra karriär inom läraryrket. Du får tillgång till kompetensutveckling, nätverk och seminarier. Du kan bli VFU-handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare. Du får också möjlighet att röra dig inom en stor organisation, Stockholms stad har 144 kommunala grundskolor. Många av dem har även fritidshem, förskoleklass och grundsärskola. Därmed får du som lärare tillgång till en bred skara skolor med en mångfald av pedagogisk utveckling. Alla lärare i Stockholms stad har också tillgång till aktuell forskning och senaste nytt inom utbildningsfrågor.

Stockholms stad – Utbildningsförvaltningen
Box 22049, 104 22 Stockholm
Besök: Hantverkargatan 2 F
Tel: 08-508 330 00
www.stockholm.se

www.stockholm.se