6 av 10 grundskollärare: Sena ankomster påverkar undervisningen

Publicerad 15 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Ingela Fondin, styrelseledamot i Sveriges Skolledarförbund och rektor på Björkhagens skola i Stockholm.
Ingela Fondin, styrelseledamot i Sveriges Skolledarförbund och rektor på Björkhagens skola i Stockholm.
6 av 10 grundskollärare anser att elevernas sena ankomster påverkar deras undervisning. Det visar Framtidens Karriär – Grundskollärares nyligen genomförda undersöknings mot grundskollärare.

– Att så många som 60 procent av lärarna anser att elevernas sena ankomster till lektioner påverkar deras undervisning är definitivt inte förvånande. Sena ankomster gör ju ofta att läraren får börja om lektionen eller upprepa det som redan sagts, säger Ingela Fondin, styrelseledamot i Sveriges Skolledarförbund och rektor på Björkhagens skola i Stockholm, en F–9 skola med drygt niohundra elever.

Konsekventa trivselregler
Det mest effektiva sättet att dels minska andelen elever som kommer försent och dels bidra till att lärare blir mindre påverkade av det är, enligt Ingela Fondin, att introducera och regelbundet kommunicera tydliga trivselregler som gäller alla elever på skolan.
– På vår skola har vi valt att arrangera ”Kompisdagar” i början av varje läsår. Då går vi bland annat igenom de trivselregler som gäller på skolan, däribland vikten av att komma i tid till lektioner och att alltid ha med sig det skolmaterial som behövs till lektionen. Det är viktigt att upprepa dessa trivselregler så ofta det behövs, minst en gång per år, säger Ingela Fondin.
En trivselregel kan exempelvis vara att elever som kommer försent till en lektion ska smyga in och sätta sig på sin plats så tyst som möjligt, för att senare få en sammanfattning av vad som sagts av läraren. Det minimerar eventuella störningar för såväl lärare som elever.

Liera sig med föräldrarna
– När det gäller elever i de lägre årskurserna så är det vanligt att det istället är föräldrarna som kommer försent när de ska lämna sina barn. Som skolledare och lärare är det därför viktigt att kommunicera vikten av att komma i tid även till föräldrarna. Det är i föräldrarnas beteende som elevernas beteende grundas, det är föräldrarna som slår an tonen för vilket beteende som är acceptabelt. En framgångsfaktor för att minska andelen elever som kommer försent är att liera sig med föräldrarna och vara tydlig med vilka effekter sen ankomst kan ha på elever och lärare, säger Ingela Fondin.

Påverkar elevernas sena ankomster din undervisning?
senankomst_graf