Lärare ska få ökade möjligheter att vara proffs

Publicerad 15 februari 2017
Text: Anette Bodinger

Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen. Foto: Laura Hartman
Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen. Foto: Laura Hartman
Regeringen har tillsatt en delegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn.
– Målet är att lärare och annan offentlig personal ska få ökade möjligheter att vara proffs, säger Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen.

Tillitsdelegationens uppdrag består i huvudsak av att utveckla nya former för styrning av offentliga verksamheter.
– Uppdraget handlar om att analysera hela den samlade styrningen som omfattar vård, skola och omsorgstjänster som produceras i kommuner och landsting. Problembeskrivningen är att dagens styrning är lite väl detaljerad och för med sig tunga administrativa bördor. Detta ska vi försöka lätta upp så att det blir mer fokus på kärnverksamheten och att man bättre tillvaratar kompetensen och förmågan hos medarbetarna, säger Laura Hartman.
Delegationens arbete kommer till stor del att bedrivas i form av testprojekt som forskare ska följa och utvärdera efter hand.
– Tanken är att göra förändringar i styrningen på olika ställen för att se om arbetet fungerar bättre när detaljrikedomen och den administrativa tyngden minskar. Viktigt att undersöka är också om man upprätthåller likvärdigheten och rättsäkerheten. Att med hjälp av en annorlunda styrning få ut bättre kvalitet i skolan är ett prioriterat mål. Ett annat mål är att skapa en bättre arbetsmiljö och större upplevelse av meningsfullhet hos skolans medarbetare.

Goda exempel
Tillitsdelegationens egna testprojekt beräknas börja under första kvartalet 2017, men Laura Hartman berättar att det redan pågår en hel del spännande utvecklingsarbete runt om i landet.
– Vi har besökt Falun där skolförvaltningen sedan två år tillbaka bedrivit ett intressant utvecklingsarbete i denna anda. Här försöker man verkligen se förvaltningens roll som att skapa goda förutsättningar för professionen att göra ett bra jobb utifrån den statliga lagstiftningen, snarare än att lägga på många nya kommunala mål och styrningar på skolan. Det finns säkert andra goda exempel i landet, och vi kommer att resa runt och träffa en rad olika verksamheter framöver.
För framtidens skola hoppas Laura Hartman att den goda utveckling som verkar ha påbörjats, med tanke på de senaste resultaten från PISA och TIMSS, kommer att stärkas och påskyndas av det arbete som Tillitsdelegationen bedriver.
– Senast om fem år hoppas jag verkligen att rektorer och lärare upplever att de har en bättre balans mellan administrativa uppgifter och pedagogiskt uppdrag. Nu närmast ser jag fram emot en aktiv och öppen dialog med alla parter som ska leda fram till ett mycket verklighetsnära och relevant betänkande i juni 2018.