Presentation

Starkt fokus på skolan i Solna

Publicerad 15 februari 2017

Anne Rönnberg, förvaltningschef och Sofia Nybom, utvecklingsledare i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anne Rönnberg, förvaltningschef och Sofia Nybom, utvecklingsledare i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
I Solna stad ska alla barn nå sin fulla potential. Därför arbetar lärare, skolledningar och barn- och utbildningsförvaltningen målmedvetet med en rad områden för att stödja såväl pedagoger som elever.

En viktig del av arbetet är digitaliseringen av skolan, där man inledde en kraftsamling i början av läsåret. Syftet är inte att ersätta papper och penna med datorer, utan att ta fram digitala verktyg som verkligen lyfter undervisningen och hjälper eleverna att uppnå målen.
– Vi har utgått från forskning som visar att det kan vara kontraproduktivt att bara utrusta elever med varsin iPad eller dator. Istället vilar digitaliseringen på formativ bedömning, som alla lärare utbildas i. Eleverna ska alltid veta vilka mål och krav som gäller och var han eller hon befinner sig i förhållande till dessa. Detta ska prägla alla nyckelprocesser i lärandet, berättar förvaltningschef Anne Rönnberg.
Kollegialt lärande och en delande kultur är andra grundpelare inom grundskolan i Solna. Skolor har bland annat inrättat Pedagogiskt café, som är workshops där lärare träffas och utbyter erfarenheter.
– Alla lärare deltar även regelbundet i ämnesnätverk, där de kan lära av varandra och dela med sig av goda idéer. Detta är oerhört uppskattat och ett led i vår strävan att skapa en kultur där man stöttar varandra, säger utvecklingsledare Sofia Nybom.

Trivsel och trygghet
Att eleverna i Solna ska må bra och trivas är lika viktigt som resultaten. Elevhälsoarbetet är prioriterat och alla elevhälsoteam genomgår en ettårig utbildning i förebyggande arbete. Solna har också tagit emot många nyanlända och framgångsrikt satsat på en bra, individualiserad mottagning.
Medarbetare och elever arbetar även tillsammans för att ta fram en gemensam ny värdegrund.
– Allt detta är enormt viktigt. Om eleverna mår bra och är trygga har lärare bättre förutsättningar att lyckas i sin undervisning, menar Anne.
Solna stad kartlägger sina kompetensbehov noggrant och arbetar offensivt med kompetensbaserad rekrytering, där arbetsprover och kompetensbaserade intervjuer är viktiga inslag.
– Det är en trygghet både för dem som söker och för vår befintliga organisation att vi säkerställer att vi rekryterar vår kompetens så pricksäkert som möjligt. Det ger de allra bästa förutsättningarna för en utvecklande karriär hos oss.

Solna stad
Solna stad arbetar fokuserat med digitalisering av skolan och formativ bedömning för att öka elevernas uppfyllelse av kunskapskraven. Det finns nio kommunala grundskolor och ett starkt fokus på kollegialt lärande och en delande kultur. Kommunen arbetar proaktivt med kompetensbaserad rekrytering och kan erbjuda många spännande och utvecklande karriärmöjligheter.
www.solna.se

www.solna.se