Presentation

Clockwork – skolledares strategiska & pedagogiska HR-Partner

Publicerad 15 februari 2018

Bakre raden från vänster: Fred Hussein, Safia Jaouhari, Jonas Kronebratt, Rasmus Larsson och Annelie Hamrin. Främre raden från vänster: Caroline Martin, Julia Thorsberg, Pernilla Hindsberg, Cilla Edren och Pawel Hedberg.
Bakre raden från vänster: Fred Hussein, Safia Jaouhari, Jonas Kronebratt, Rasmus Larsson och Annelie Hamrin. Främre raden från vänster: Caroline Martin, Julia Thorsberg, Pernilla Hindsberg, Cilla Edren och Pawel Hedberg.
Bristen på lärare är en stor utmaning för många skolledare över hela landet. Sedan 2015 fungerar Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som en långsiktig och kompetent HR-partner för rektorer. Vi är mycket mer än ett traditionellt bemanningsföretag, vår målsättning är att stötta och utveckla den svenska skolan genom att bistå med kompetenta medarbetare på rätt plats vid rätt tillfälle.

− Vi rekryterar och bemannar med lärare, skolledare och övrig skolpersonal. Vi är en problemlösande samarbetspartner som skräddarsyr kompetensförsörjningslösningar utifrån varje skolas specifika behov. Vi är specialister på högkvalitativa processer och avlastar skolledarna med vår gedigna kompetens, säger Fred Hussein, affärsområdeschef på Clockwork Skolbemanning & Rekrytering.

Samtliga medarbetare är tidigare skolledare och lärare
Företaget befinner sig just nu i en expansiv fas med en hög tillväxttakt. En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att samtliga medarbetare som på olika sätt tillgodoser skolornas kompetensbehov själva har en bakgrund som lärare, skolledare eller specialpedagoger.
− Vi pratar samma språk och delar många erfarenheter med våra samarbetsskolor. Vi vet exempelvis hur det är att som rektor arbeta på skollov för att på olika sätt försöka få till den kompetensförsörjning som behövs i form av kompetenta lärare. Vi kan skolans värld och vet vilka utmaningar som kan dyka upp när det gäller rekrytering av skolpersonal. Det gör att vi kan ta på oss rollen som skolledarens HR-stöd genom att exempelvis hantera hela eller delar av rekryteringsprocessen. Det gör i sin tur att skolledare kan fokusera på sitt uppdrag, att vara pedagogisk ledare och skolutveckling och lita på att vi hanterar resten utifrån deras kravprofil.

Stark lokal närvaro och genuint engagemang
För Clockwork är den lokala närvaron och det lokala nätverket helt avgörande. På varje ort där företaget har kontor arbetar lokala rekryteringsansvariga med ett brett kontaktnät i regionens skolor. Närheten till såväl kunden som den uthyrda personalen är en viktig framgångsfaktor för Clockwork.
− Det som gör att allt fler skolledare väljer oss som en långsiktig kompetensförsörjningspartner är bland annat att vi har ett stort engagemang, vilket innebär att vi är noga med kvaliteten och detaljerna i varje enskilt uppdrag. Många uppskattar också vår höga tillgänglighetsgrad; vi är lätta att nå och snabba med återkoppling. Att hela processen, från att hitta rätt kandidat till ett uppdrag till att förmedla kandidaten och kontinuerlig uppföljning, går i allmänhet väldigt smidigt, säger Fred Hussein.

En långsiktig kompetensförsörjningspartner
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är ISO-certifierade och kollektivavtalsanslutna. Det bidrar till trygghet och stabilitet, både för kunden och för de kandidater som förmedlas ut till skolorna.
− Vi är definitivt ingen springvikariepool. Långsiktighet är ett av våra viktigaste ledord. Vi rekryterar och bemannar för genomsnittsuppdrag som är en termin långa, men ofta är de betydligt längre än så. Det är också vanligt att kandidaten så småningom anställs av skolan. Alla de kvalificerade tjänster som ingår i vårt erbjudande, exempelvis hjälp med terminsplanering, pedagogisk planering och uthyrning av skolledare, gör oss till ett bollplank för många olika behov och situationer, säger Fred Hussein.
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering kan även bistå med expertkompetens när skolledningen, rektor, enskilda lärare eller olika arbetsgrupper behöver råd och stöd. Denna tjänst är utformad som ett kvalificerat mentorskap och kallas för Processtöd.
– Skolledare har i regel väldigt mycket att hantera om dagarna och hinner sällan träffa folk proaktivt. Vi träffar potentiella medarbetare varje dag och kan på så sätt matcha personer till rätt skola mycket snabbare. I våra processer ingår självklart referenstagning och bakgrundskontroll mot belastningsregistret. Dessa delar i en rekrytering får vi höra att man som rektor ibland ”hoppar över” i brist på tid. En felrekrytering kostar ju väldigt mycket i pengar och onödigt energitapp hos kollegor. Att vi syns på flera annonseringsplatser är också ett sätt; att endast få ut den på arbetsförmedlingen räcker inte längre. Vi hittar kandidater i andra kanaler.

Clockwork Bemanning och Rekrytering
• Finns på femton orter, från Stockholm till Piteå
• Fokus på skolrekrytering, tjänstemän, industri & logistik och chefer
• Skolbemanning startades 2015 av tidigare skolledare
• Hjälper skolledare med rekrytering och skolpersonal att ta nästa steg
• Erbjuder bra lön, stöd och handledning från engagerade medarbetare
• I vår kandidatbank finns lärare och skolledare inom skolans alla nivåer, från förskola till högskola samt personal inom elevhälsa, såsom skolsköterskor, skolläkare, specialpedagoger, kuratorer och studie- och yrkesvägledare

Kontakta: Skolbemanning@clwork.se
Tel: 0200-111 113.
www.clockworkpersonal.se
www.pedagogjobb.nu
facebook.com/skolbemanning
Instagram & Twitter: @skolbemanning