Lärarkonsulter

Lärarkonsulter tillför nya perspektiv

Publicerad 12 oktober 2021
Text: Annika Wihlborg
Fred Hussein, affärsområdeschef för Skolbemanning på Clockwork.

Bemanningsföretag som hyr ut legitimerade, erfarna och självgående lärare kommer att få en allt viktigare roll som strategisk samarbetspartner till skolledare och huvudmän i framtidens skola; ett bollplank som förstår skolans behov. Allt fler ser värdet i att kunna garantera en hög kvalitet på undervisningen, även när de ordinarie lärarna är frånvarande.

De flesta lärare kan nog skriva under på att det är en milsvid skillnad på att ta in en olegitimerad vikarie och att i stället anlita en kvalificerad och legitimerad lärarkonsult när behovet uppstår. En viktig roll för bemanningsföretagen är att matcha rätt lärarkonsult med rätt skola. Då kommer lärarkonsulten verkligen till sin rätt. Vid längre kompetensluckor, som i samband med föräldraledigheter, kan en lärarkonsult säkerställa en god kontinuitet i undervisningen.
Utöver lärarkonsulter växer marknaden för rektorer, studie- och yrkesvägledare, och specialpedagoger som handleder hela personalgrupper. Allt fler huvudmän ser fördelar med att hyra in dessa kompetenser via bemanningsföretag eftersom de kan bidra med gedigen erfarenhet och ofta påverka organisationen och kulturen på ett positivt sätt.

”Många lärare upplever att de kan sänka axlarna och slappna av när en erfaren lärarkonsult kommer till skolan.”

Strategiskt bollplank
– Många lärare som är anställda ute på skolorna upplever att de kan sänka axlarna och slappna av när en erfaren lärarkonsult kommer till skolan under en kortare eller längre period. De kan känna sig trygga i att konsulten kan sin sak och har den erfarenhet och kompetens som krävs för att snabbt kunna arbeta självständigt, säger Fred Hussein, affärsområdeschef för Skolbemanning på Clockwork.
Han uppmanar fler huvudmän och skolledare att använda bemanningsföretag som bollplank i frågor som berör skolans strategiska kompetensförsörjning. Bemanningsbolagen kan fungera som en långsiktig och strategisk samarbetspartner och kan bidra med en mer hållbar lösning än att bara fylla en lucka när en ordinarie lärare är frånvarande.

Renodlade upphandlingar
Freds erfarenhet är att privata utbildningssamordnare använder sig av lärarkonsulter i betydligt större utsträckning än kommunala.
– Det kan bero på att många privata huvudmän betraktar lärarkonsulterna och deras roll utifrån ett holistiskt perspektiv. Allt fler ser värdet i att säkerställa kvaliteten i undervisningen genom att alltid ha legitimerade och erfarna lärare på plats. Jag anser att kommuner bör göra renodlade upphandlingar av lärarkonsulter där kompetensen och kvaliteten sätts i första rummet och där lägsta pris inte är den främsta urvalsfaktorn, säger Petter Lundgren, vd på Clockwork.

Petter Lundgren, vd på Clockwork.