fbpx
Presentation

När man samarbetar med oss, får man vår kompetens på köpet!

Publicerad 13 februari 2019

clockwork_DO7I4040

Vi på Clockwork vet att kandidat- och kompetensbristen fortsätter att vara en stor utmaning för många skolor över hela landet. Därför har vi sedan 2015 fungerat som en långsiktig HR-partner för skolor i framkant och det självklara valet för skolpersonal som vill ta nästa steg. Vi är mycket mer än ett traditionellt bemanningsföretag, vår målsättning är att stötta och utveckla den svenska skolan genom att bistå med kompetenta medarbetare på rätt plats vid rätt tillfälle.

“Vi har skolan i vårt DNA” säger Fred Hussein, ansvarig för skolbemanningen på Clockwork. Alla medarbetare kommer från skolans värld med lång erfarenhet från olika roller.
– Detta är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för oss, fortsätter Fred, och gör att många huvudmän och koncerner väljer att inleda samarbete på strategisk nivå med Clockwork. Att alla medarbetare som på olika sätt tillgodoser skolornas kompetensbehov själva har en bakgrund som lärare, skolledare eller specialpedagoger är något som uppskattas. Det blir mer trovärdigt och tryggt när vi pratar samma språk och delar många erfarenheter med våra samarbetsskolor. Vi kan skolans värld och vet vilka utmaningar som kan dyka upp när det gäller rekrytering av skolpersonal. Det gör att vi kan ta på oss rollen som skolledarens HR-stöd genom att hantera deras personalbehov. Det innebär i sin tur att skolledarna slipper lägga många timmar på rekrytering och administrativt personalarbete och istället kan fokusera på att utveckla det pedagogiska ledarskapet, i tät dialog med oss.

Hjälper människor att ta steget till utbildning
Som nyexaminerad lärare har man sällan problem att hitta en arbetsplats, däremot att hitta rätt arbetsplats. Att börja sin bana som lärarvikarie via oss, där vi erbjuder handledning och stöd av erfarna och legitimerade lärare, samt möjlighet att få testa att arbeta på olika skolor, tror vi är en väg in för många som inte ens tänkt tanken på läraryrket innan, menar regionchef Cilla Edren.

Vi finns nära, och vi bryr oss på riktigt!
För Clockwork är den lokala närvaron och det lokala nätverket helt avgörande. På varje ort där företaget har kontor arbetar lokala rekryteringsansvariga med ett brett kontaktnät i regionens skolor. Närheten till såväl kunden som den uthyrda personalen är en viktig framgångsfaktor för Clockwork.
– Det som gör att allt fler skolledare väljer oss som en långsiktig kompetensförsörjningspartner är bland annat att vi har ett stort engagemang, vilket innebär att vi är noga med kvaliteten och detaljerna i varje enskilt uppdrag. Med tydliga strategier och hög servicegrad väljer fler och fler skolledare att inleda samarbete som håller över flera läsår. Detta är ett kvitto på att vi behövs och att det vi erbjuder verkligen gör skillnad, säger Fred Hussein.

Hållbar och långsiktig kompetensförsörjningspartner att lita på
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är ISO-certifierade och kollektivavtalsanslutna. Det bidrar till trygghet och stabilitet, både för kunden och för de kandidater som förmedlas ut till skolorna.
– Vi har valt en annan strategi, med långsiktighet och kvalitet som våra viktigaste ledord. Vi rekryterar och bemannar för för uppdrag som i genomsnitt är en termin långa, men ofta är de betydligt längre än så. Det är också vanligt att skolan tar över våra kandidater.

Stöd till rektorer och arbetslag internt och externt
Alla de kvalificerade tjänster som ingår i vårt erbjudande, exempelvis hjälp med terminsplanering, pedagogisk planering, bedömningshjälp och uthyrning av skolledare, gör oss till ett bollplank för många olika behov och situationer, säger Fred Hussein.

Även chefer behöver bollplank
Clockwork bistår med expertkompetens när skolledning, rektor, enskilda lärare eller olika arbetsgrupper behöver råd och stöd. Denna tjänst är utformad som ett kvalificerat mentorskap som vi kallar processtöd och rektorsstöd. Vi är väldigt stolta över tjänsten då vi skapat den utifrån våra egna behov när vi satt på rektorsstolen. Den skräddarsys efter varje individ och är väldigt effektiv på kort tid. Utöver bemanning och rekrytering hjälper Clockwork skolor över hela landet med elevhälsa. Arbetet leds av tidigare läraren, specialpedagogen samt skolledaren Cilla Edren.
– Vi hjälper till med verktygen som gör vardagen i skolan lättare att hantera. Clockwork sätter ihop ett team av specialpedagoger, kuratorer, studievägledare och annat stöd till skolor, huvudmän och skolledare efter ett behov på just din skola. Vi erbjuder bland annat handledning, föreläsningar och Workshops för skolpersonal kring åtgärdsprogram, pedagogiska kartläggningar, råd och stöd kring anpassningar och särskilt stöd. I vissa fall bistår vi med konkret stöd i klass, med verktyg och beprövade metoder som ger resultat och fungerar. Observationer och närvaro vid möten med föräldrar, samt screening och kartläggning av elever på grupp- och individnivå är andra exempel där vi kan hjälpa till.
– Vi finns även som stöd i arbetet vid nedslag av skolinspektionen, och liknande. Där tycker jag vi skiljer oss från ett vanligt skolbemanningsföretag. Vi är Clockwork! Avslutar Cilla.

Se och bevaka alla våra lediga tjänster här

Söker du personal? Hitta medarbetare här.

Cilla Edren och Fred Hussein på Clockwork.
Cilla Edren och Fred Hussein på Clockwork.
Vad erbjuder Clockwork?
• Skolbemanning med fokus på duktiga lärarvikarier
• Skolrekrytering med fokus på rekrytering av skolpersonal
• Elevhälsa med fokus på skräddar-sydda lösningar utifrån special-pedagogiska insatser
• Skolledare, rekryterar och bemannar interim-skolledare över hela landet.
• Hjälper skolledare och skolpersonal att ta nästa steg
• Erbjuder stöd, handledning, bra lön från engagerade medarbetare som också är legitimerade lärare.
• I vår kandidatbank finns lärare och skolledare och skolpersonal inom skolans alla nivåer, från förskola till högskola samt personal inom elevhälsa, såsom skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer och studie- och yrkesvägledare.

Kontakt:
Tel: 0200-11 11 13
E-post: info@clwork.se
www.clockworkpersonal.se/
www.facebook.com/skolbemanning/

Clockwork logotype