Presentation
Clockwork

Hållbar rekrytering av skolledare

Publicerad 4 oktober 2022
Sofi Centerman, rekryteringskonsult på Clockwork.
Sofi Centerman, rekryteringskonsult på Clockwork.

Hur kommer det sig att hälften av rektorerna slutar efter mindre än tre år i yrket? En av de vanligaste orsakerna är brist på rätt förutsättningar – vilket Clockwork Skolledare jobbar stenhårt för att förändra. Resultatet har visat sig vara över förväntan – 90 procent av de rektorer Clockwork rekryterat väljer att stanna i yrket längre än genomsnittet.

Täta rektorsbyten skapar snabbt oro i arbetsgruppen. Rektorns utmaningar tenderar också att spilla över på arbetsron i klassrummet.
– Rektorsyrket är många gånger ett ensamt jobb. Skolverkets statistik visar att hela 51 procent av rektorerna väljer att byta jobb redan inom tre år. På Clockwork tror vi att en del av svaret på varför är rektorns bristfälliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Utifrån att vi på Clockwork själva har rektorsbakgrund kan vi snabbt sätta oss in i de beskrivningar som återges från huvudman och därmed ställa rätt följdfrågor inför rekryteringen, berättar Fred Hussein, produktchef Skola.
Att vara en strategisk partner för huvudmän är affärsidén för Clockwork Skolbemanning & Rekrytering. I praktiken innebär det att vara en partner och en förlängd arm för huvudmännen. Tillgång till ett brett nätverk är A och O för att även kunna hitta kandidater som kanske inte aktivt söker jobb just nu.

Söker du jobb? Klicka här för att se våra lediga tjänster eller skicka in ditt CV

Behöver ni tillsätta personal? Klicka här för mer information om hur vi kan hjälpa er

Effektivitet och transparens
Några av de framgångsfaktorer Clockwork identifierat i sina rekryteringar är effektivitet och transparens. Dessa faktorer lägger grunden för hållbar rekrytering.
– Det minimerar risken att förlora bra kandidater som befinner sig i flera rekryteringsprocesser. Sannolikheten att rätt kandidat stannar kvar ökar markant om du varit transparant med utmaningarna från början; därför är det så viktigt att aldrig mörka förutsättningar för uppdraget. För att hitta en hållbar lösning behöver också kandidatens drivkraft och värdegrund tidigt spela en stor roll, för att säkerställa att den överensstämmer med uppdragets behov och sammanhang, berättar Sofi Centerman, rekryteringskonsult på Clockwork, och som utsågs till Årets rekryterare 2021 av branschen.se.
För Clockwork innebär hållbar rekrytering att kandidaten väljer att stanna länge i yrket. Det visar Clockworks interna undersökningar tydligt – hela 90 procent av de rektorer Clockwork rekryterat under de senaste fyra åren har valt att stanna i yrket längre än genomsnittet i Skolverkets undersökning.
– Att hitta en ledare som är hållbar över tid minskar inte bara kostnaderna för nya rekryteringar. Det ökar också medarbetarhälsan och stärker arbetsgruppen, säger Sofi Centerman.

Clockwork Skolbemanning & Rekrytering

Clockwork är en strategisk helhetsleverantör för huvudmän i framkant. Här arbetar legitimerade lärare, specialpedagoger & skolledare med att kompetensförsörja Sveriges skolor, från barnskötare till elevhälsopersonal och skolchefer. Med stora kandidatnätverk hjälper vi människor till sitt första arbete och erfarna lärare & skolledare till ny arbetsplats.

clockworkpeople.se