Presentation

En flexiblare lärmiljö i Skövde

Publicerad 15 februari 2018

Helena Birgersson, rektor på den nybyggda Trädgårdsstadens skola. Foto: Kimmo Lundahl
Helena Birgersson, rektor på den nybyggda Trädgårdsstadens skola. Foto: Kimmo Lundahl
Med nybyggda Trädgårdsstadens skola har Skövde kommun vågat tänka i nya banor kring lärande och lärmiljöer. Lokalerna är anpassade för att snabbt och enkelt kunna ställas om efter behov, oavsett om det är relaterat till olika studiesätt eller årskurser.

I juli 2018 kommer rektorn Helena Birgersson att för första gången få tillgång till Trädgårdsstadens skola i den nyutvecklade stadsdelen. Sista handen och slutbesiktningen sker i juni och därefter är målet att starta upp verksamhet för förskola till årskurs 2. När skolan är fullt utbyggd har den kapacitet för 500 elever, hela vägen från förskoleklass till årskurs 6.
– Det som gör skolan så väldigt speciell är att man hela tiden har haft lärmiljön i tankarna. Möblering och utformning av klassrummen är med inriktning på tre arbetsformer: helklassarbete, grupparbete och enskilt arbete. Konceptet är ”rum i rummet”, berättar Helena.

Unikt anpassad utformning
Arkitekturen har inspirerats av den renommerade amerikanske skolarkitekten Peter Lippmans arbeten och har utformats i samverkan med fastighetsstrateg och referensgrupp med rektor, lärare och utvecklingsledare. Det har medfört att Trädgårdsstadens skola är unikt anpassad efter läroplan och skollag.
– Idag handlar det om att skapa en skola och en känsla av sammanhang för alla, oavsett förutsättningar. Det kräver en avsevärd flexibilitet och här har Skövde verkligen vågat ta ut svängarna. Det märks även på kommunens övriga satsningar, till exempel att det har skapats en modul kring olika kunskapslyft, där alla fritidspedagoger är delaktiga. Ett annat exempel är ett traineeprogram för framtida chefer, som redan varit väldigt framgångsrikt.

Får forma en hel skolkultur
Precis som på många andra håll står digitalisering och programmering på tur och Helena betonar att Skövde redan har bra stödfunktioner kring allt från it till elevhälsa och ett utmärkt nätverk.
– Det skapar en utmärkt grogrund för att bygga den här helt nya skolan från grunden och det ska bli oerhört spännande att få forma en hel skolkultur från början. Vi har redan etablerat ett arbetsledarlag, som bistår i rekryteringen av pedagoger nu under våren – när skolan startar i augusti ska all personal vara på plats. Det är ett väldigt spännande och ett otroligt viktigt arbete vi kan se fram emot, avslutar hon.

Skövde kommun
Skövde växer så det knakar. För att möta den stora efterfrågan på olika former av boende bygger kommunen vidare på sin nyaste stadsdel – Trädgårdsstaden. När den är helt färdigställd ger den plats åt totalt 1 200 bostäder och uppemot 4 000 människor, handel och olika former av kommunal service. I stadsdelen finns redan idag en förskola och 2018 öppnas Trädgårdsstadens skola, årskurs F–6, samt ytterligare en förskola i etapp 2.

Skövde kommun
Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Tel: 0500-49 80 00
E-post: skovdekommun@skovde.se
www.skovde.se