Presentation
Tyresö kommun

Fördjupa dig och beforska läraryrket i Tyresö

Publicerad 11 februari 2020
Foto: Gonzalo Irigoyen
Monica Nyberg, rektor på Strandskolan i Tyresö och Jonas Åkesson, rektor vid Kumla skola i Trollbäcken. Foto: Gonzalo Irigoyen
Monica Nyberg, rektor på Strandskolan i Tyresö och Jonas Åkesson, rektor vid Kumla skola i Trollbäcken. Foto: Gonzalo Irigoyen

I Tyresö har det historiskt funnits ett starkt politiskt engagemang och en tillit till medarbetarnas kompetenser och perspektiv. Kommunen har ett centralt läge med stora möjligheter till kompetensutveckling och samverkanssatsningar. Målet är en skola för alla, oavsett förutsättningar.

Emedan det historiskt har funnits ett starkt politiskt engagemang i skolans utveckling i Tyresö har varje skola mandat att själva avgöra vilka förbättringsåtgärder som är lämpliga. Klimatet präglas av en stark tillit, där medarbetarnas egna analyser och tankar får ta plats, något som enligt Monica Nyberg, rektor på Strandskolan i Tyresö, är en stor framgångsfaktor.
– Det finns ett stort förtroende för medarbetarna här i Tyresö och vi har frihet att själva avgöra vilka åtgärder som bör genomföras samt hur våra samverkanssatsningar ska se ut. Det finns tydliga målsättningar och ramar, men hur vi når till målet vet vi bäst själva. Eftersom vi har så pass stort utrymme att anpassa arbetet efter våra egna behov har vi också möjligheten att planera långsiktigt, vilket i sig skapar en lugn och strukturerad miljö där alla vet vad de kan förvänta sig, säger hon.

Evidensbaserat förhållningssätt
Monica är lärare i grunden, men har varit skolledare i hela 15 år. Hon sökte sig till ledarrollen på grund av en vilja att påverka och driva skolförbättringen. På Strandskolan har hon skapat ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt i organisationen
– Förutom det aktiva förbättringsarbete som jag kan bedriva tillsammans med förstelärarna, har vi ett forsknings- och evidensbaserat förhållningssätt och nära samverkan med flera olika forskare. Det är både spännande och inspirerande och hjälper oss att utforma en organisation där vi ständigt kan ompröva och fördjupa oss i våra yrkesroller. Att arbeta i skolan är många gånger ganska komplext och därför är det centralt att man hela tiden tänker framåt.

Jobba som lärare i Tyresö. Klicka här för mer information

Starkt politiskt engagemang
Tyresö är en kommun i lagom storlek med ett utmärkt läge, där det är lätt att samarbeta och hitta synergieffekter. Det finns avsevärda möjligheter för lärarna att bidra till förbättringsarbetet såväl på lokal som på kommunal nivå. För Jonas Åkesson, rektor vid Kumla skola i Trollbäcken, var det just möjligheten att få arbeta med människors utveckling och samtidigt vara med och skapa framtiden som lockade när han sökte sig till Tyresö.
– Som redan nämnts finns ett starkt politiskt engagemang för vår verksamhet samtidigt som det finns en stor tillit till rektorer och lärarkår. Det har medfört att det är korta beslutsvägar och att vi har kunnat utveckla samarbetsformer som verkligen kommer enheterna till nytta. Ett exempel är att vi har gemensamma rutiner inom många olika områden och att vi verkligen kan lyfta det kollegiala utbytet och lärandet.

Målet är att nå alla elever
Jonas ville arbeta inom en större enhet med goda ekonomiska förutsättningar, för att få chansen att verkligen göra skillnad.
– Målet med alla satsningar är till syvende och sist att nå alla elever, oavsett förutsättningar, och att skapa omständigheter som resulterar i en bra närmiljö. Vill vi ha personal som verkligen tycker att det är roligt att fördjupa sig i sin profession och ser det som en styrka att jobba tillsammans, behöver vi också etablera rätt villkor för medarbetarna att utvecklas och trivas.
Av just denna anledning finns en samordnad och väl genomtänkt kompetensutveckling, ett tydligt utformat rutinarbete för att underlätta vardagen och kontinuerlig samverkan kring såväl pedagogik som digitalisering. Ett annat exempel är att man i Tyresö utvecklar skolambassadörer för EU för att stärka demokratin och unga medborgares kunskap om EU.
– Både jag och Monica har hög procent behöriga lärare och rekryteringen av ny kompetent personal går bra, trots att behovet av behörig personal fortsätter att öka inom det svenska skolväsendet. Personalen i Tyresö är engagerad och det händer verkligen saker – det är en kommun i tillväxt som bara tänker bli bättre, avslutar Jonas och Monica.

Jobba som lärare i Tyresö. Klicka här för mer information

Tyresö kommun

En hög kvalitet i förskola och skola innebär att vi skapar en förskola och skola för var och en. Vi ska ha en verksamhet där alla barn och elever är trygga, känner delaktighet och har förutsättningar att nå sin fulla potential. I Tyresö vill vi nå framgång genom ett nära pedagogiskt ledarskap, en organisation som stöder utveckling och genom att arbeta med väl utvecklade system för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Det stora arbetet sker på varje förskola och skola.

Tyresö kommun
Tel: 08-578 291 00
E-post: kommun@tyreso.se
www.tyreso.se