Presentation
Tyresös skolor

Nästan ingenting är omöjligt i Tyresös skolor

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: Gonzalo Irigoyen
Marie Bergkvist, biträdande rektor på Bergfotens skola, Ida Andersson, biträdande rektor på Nyboda skola, Ida Särnholm, lärare i årskurs 1–6, på Stimmets grundsärskola, Tanja Meidal, speciallärare på grundsärskolan i Nyboda och Elin Posch, lärare i svenska på Strandskolan. Foto: Gonzalo Irigoyen
Marie Bergkvist, biträdande rektor på Bergfotens skola, Ida Andersson, biträdande rektor på Nyboda skola, Ida Särnholm, lärare i årskurs 1–6, på Stimmets grundsärskola, Tanja Meidal, speciallärare på grundsärskolan i Nyboda och Elin Posch, lärare i svenska på Strandskolan. Foto: Gonzalo Irigoyen

Mycket goda utvecklingsmöjligheter, fantastiska elever och en lyhörd ledning utmärker verksamheten på skolorna i Tyresö kommun.
– Så länge det vi gör gagnar undervisning och elever är nästan ingenting omöjligt, säger Ida Särnholm, lärare i årskurs 1–6, på Stimmets grundsärskola.

Ida Särnholm hade arbetat i 25 år som lärare i Stockholms stad när hon växlade spår och sökte jobb på Stimmet, en grundsärskola i Tyresö kommun.
– Jag ville ha nya utmaningar men samtidigt kunna ta med mig erfarenheterna från min långa lärarbana. Ett jobb på grundsärskolan i Tyresö kändes som ett bra alternativ.
Efter fem år och med facit i hand kan Ida konstatera att jobbet till och med har överträffat hennes förväntningar.
– Verksamheten är ännu mer spännande, rolig och utmanande än vad jag trodde. Det känns också bra att jag kan bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter.
Tanja Meidal, speciallärare som arbetat på grundsärskolan i Nyboda skola sedan 2018, är av samma åsikt.
– Tänker jag tillbaka så jobbade jag specialpedagogiskt redan under mina år i grundskolan, nu får jag använda mina kunskaper på riktigt.
Tanja är sedan i somras utbildad speciallärare.
– Efter ett år i verksamheten började jag studera på halvfart. Rektorn ordnade så att jag kunde ägna en dag i veckan åt studier utan att behöva ta tjänstledigt eller gå ner i tid, ett fantastiskt fint stöd.

Jobba som lärare med oss i Tyresö. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Nyboda skola
Ida Andersson, biträdande rektor på Nyboda skola, har tidigare arbetat som lärare i svenska och svenska som andraspråk.
– Jag är inne på mitt sjunde år i verksamheten. Att jag blivit kvar så länge beror på att jag stortrivs, det är en spännande skola där ingen dag är den andra lik. Här sätts trygghet och elevernas bästa i främsta rummet i kombination med ständigt nya utvecklingsmöjligheter för oss lärare.
Nyboda skola rymmer både musikklasser, idrottsklasser, en grundsärskola och, utifrån resultaten sett, ett utmanande elevunderlag.
– Vi jobbar stenhårt med att försöka nå alla elever, både socialt och skolmässigt. Därför lägger vi stor vikt vid att vara trygga, stabila vuxna och tydliga lärare och mentorer för våra elever. Hos oss gäller devisen ”kom som du är, bli den du vill” något som vi verkligen tror på. Här kan alla ungar lyckas, säger Ida.

Goda framtidsutsikter
Marie Bergkvist delar sin tid mellan jobbet som lärare i fritidshem och rollen som biträdande rektor på Bergfotens skola.
– Här ingår bland annat att arbeta med kommunövergripande fritidshemsutveckling och att arrangera nätverksträffar för medarbetarna på fritidshemmen inom Tyresö kommun.
Även Elin Posch, lärare i svenska på Strandskolan i Tyresö sedan 2007, har flera uppdrag.
– Jag har ett försteläraruppdrag och arbetar också som samordnare för likabehandlingsarbetet inom Tyresö kommuns grundskolor. Att jag arbetat på skolan så länge beror helt enkelt på att jag trivs och fått utvecklas inom områden som jag brinner för.
Även Marie lyfter fram de goda utvecklingsmöjligheterna.
– Att vi lärare blir sedda och hörda skapar goda framtidsutsikter; man behöver inte byta skola eller lämna kommunen för att utvecklas.

Tillsammans
Både Marie och Elin kan varmt rekommendera andra lärare att söka sig till skolorna i Tyresö kommun.
– Ja, absolut. Här finns en stor gemenskap och trygghet i att man jobbar i en kommun där man som lärare har möjlighet att ta sig framåt om man vill, säger Marie.
Hon får medhåll av Elin.
– Det jag uppskattar med min skola är att det finns så många bra lärare. Jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss och att vi håller en hög kvalitet på undervisningen, det gör att man hela tiden utvecklas i sin lärarroll.
Tanja påpekar vikten av att få de rätta förutsättningarna för att kunna göra ett gott arbete med eleverna.
– Vi får mycket tid att diskutera elever och utveckling av undervisningen, vilket ger oss möjligheter att göra det bästa vi kan.
– Ja, säger Ida Särnholm, så länge det vi föreslår gagnar undervisning och elever så är nästan ingenting omöjligt.
Ida Andersson nickar instämmande.
– Självklart kan jag rekommendera andra lärare att söka sig både till Nyboda skola och till kommunens skolor i stort. Hos oss är läraryrket ett tillsammansarbete, vi hjälps åt och arbetar med stöd av varandra, en grundinställning som genomsyrar hela verksamheten.

Jobba som lärare med oss i Tyresö. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Tyresö kommun

I Tyresö vill vi nå framgång genom ett nära pedagogiskt ledarskap, en organisation som stöder utveckling, och genom att arbeta med väl utvecklade system för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Det stora arbetet sker på varje fritidshem, förskola och skola. Vi ska ha en verksamhet där alla barn och elever är trygga, känner delaktighet och har förutsättningar att nå sin fulla potential.

Tyresö kommun
Tel: 08-578 291 00
E-post: kommun@tyreso.se
www.tyreso.se