Presentation

Tyresös skolor bidrar till framtidens undervisning

Publicerad 15 februari 2018

Jesper Samuelsson, rektor på Nyboda­skolan, Monica Nyberg, rektor på Strandskolan och Peter Jansson, pedagog på Bergfotens skola i Tyresö. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jesper Samuelsson, rektor på Nyboda­skolan, Monica Nyberg, rektor på Strandskolan och Peter Jansson, pedagog på Bergfotens skola i Tyresö. Foto: Gonzalo Irigoyen
De senaste åren har Tyresö gjort ett jättesprång med sitt digitala arbete. Förutom omfattande investeringar i hårdvara och mjukvara har skolledningen satsat kraftigt på fortbildning och att få såväl lärare som elever delaktiga i utvecklingen. Resultaten har inte låtit vänta på sig.

Christer Sjöberg, pedagog på Strandskolan i Tyresö.
Christer Sjöberg, pedagog på Strandskolan i Tyresö.
För drygt ett år sedan kom pedagogen Christer Sjöberg och rektorn Monica Nyberg på Strandskolan i Tyresö i kontakt med forskningsprogrammet Programmering i ämnesundervisningen som drivs av Ifous, ett forskningsinstitut som arbetar med forskning och utveckling inom förskola och skola. Programmet tar sitt avstamp i de nya riktlinjerna för läroplanen, där programmering ska ingå i undervisningen inom framförallt matematik, teknik och samhällskunskap från 2018. Eftersom Strandskolan redan hade infört programmering i undervisningen fångade forskningen genast deras uppmärksamhet och idag hyser Tyresö fyra av de 20 skolor i Sverige som deltar i programmet – Strandskolan, Bergfotens skola, Nybodaskolan och Tyresö skola.
– Fokus är att tillsammans med pedagoger ute på de inblandade skolorna utforska och bidra till kunskapsutveckling inom olika ämnen med hjälp av programmering. Lärarnas erfarenheter och kunskaper blir en plattform för ny forskning samtidigt som vi själva kan bli mer vetenskapliga i vårt arbetssätt, berättar Christer, som har drivit införseln av programmering i undervisningen och som idag är processledare för programmet på Strandskolan.
Skolorna i kommunen har tydliga direktiv från skolledningen vad gäller att utveckla och använda digitala verktyg. Förutom att det finns ett flertal pedagoger som har försteläraruppdrag inom IKT, finns det utrymme avsatt inom lärarnas tjänster för att kunna vara behjälpliga även i klassrummen.
– Lärare och elever lär sig sida vid sida och får någon bredvid som stöttar. Alla ska inte bli programmerare men vi måste skapa förståelse för att programmering påverkar oss varje dag. På så vis skapar vi förutsättningar för en källkritisk inställning och utrustar eleverna för att möta den digitala framtiden.

En viktig demokratifråga
När Monica tillträdde som rektor för knappa två år sedan tog hon ett helhetsgrepp kring hur skolan arbetar med digitalisering. Hon betonar att grunden till alla nya satsningar är pedagogiken och att första fokus alltid måste vara hur tekniken påverkar undervisningen.
– Tyresö präglas av en stark utvecklingsanda och en strävan efter samverkan. Organisatoriskt har vi en struktur för tillgänglighet och gott stöd till lärarna, något som är ett måste – digitaliseringen är en samhällsomvälvande förändring och Sverige behöver en folkbildning med aktiva medborgare som förstår spelplanen. Det är en viktig demokratifråga, understryker hon, och fortsätter:
– Satsningen på IKT-pedagoger har varit viktig här – de som är engagerade har fått chansen att gå i förväg samtidigt som våra lärare har fått reflektionspartners kring sin undervisning.

Konkret kollegialt lärande
Hon får medhåll från rektorn på Nybodaskolan, Jesper Samuelsson. När han kom till Tyresö för ett drygt år sedan märkte han en vilja och en nyfikenhet att driva det digitala arbetet framåt.
– Skolan arbetade redan 1-till-1 med digitala verktyg men jag kunde bidra med en energiinjektion till det pedagogiska utvecklingsarbetet i relation till digitalisering. I och med det nya projektet i samverkan med Ifous har vi fått chansen att laborera med digitala verktyg på ett annorlunda sätt och därmed koppla dem till strategier för undervisningen. Genom återkommande Tech Meets får vi till ett konkret kollegialt lärande inom ämnet; på så vis kan vi stödja lärarna i undervisningen och med att omsätta tankarna i praktiken samtidigt som vi får en konkret spridningsfunktion i verksamheten.

Täta interna samarbeten
Peter Jansson är pedagog och processledare för programmet på Bergfotens skola. De fyra år han har arbetat i Tyresö har genomsyrats av spännande framsteg och han poängterar digitaliseringens stora vinster både för lärare och elever.
– För eleverna kan det handla om allt från att ha svårt med motoriken till att vara nervös för att gå upp och redovisa, och digitala verktyg är till hjälp på många plan. Som pedagog sparar jag mängder av tid och kvalitetssäkrar mitt arbete på ett helt annat sätt. Samtidigt är det spännande att vara ute på okända vatten – i praktiken bygger vi båten medan den seglar och det förutsätter ett mycket tätt samarbete mellan skolor och grupper inom kommunen. Det kan vara komplicerat att anamma reformer och därför behöver vi arbeta tillsammans för att sprida förändringarna. I slutänden ska vi vägleda eleverna på deras resa in i den digitaliserade världen, avslutar han.

Tyresö kommun
I Tyresö kommun är valfrihet ett motto. Du kan välja förskola, annan pedagogisk omsorg (familjedaghem) och skola i kommunal eller enskild regi. I Tyresö bor drygt 47 000 människor. Närheten till havet, naturen och storstaden gör kommunen till en mycket attraktiv bostadsort. Bebyggelsen är varierad, kollektivtrafiken är väl utbyggd och via motorvägen når man centrala Stockholm på 20 minuter.

Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Tel vxl: 08-578 291 00
E-post: kommun@tyreso.se
www.tyreso.se