Presentation
Staffanstorps kommun

Från siffror till undervisningspraktik

Publicerad 11 februari 2020
Foto: Jan Nordén
Karin Servin Karlsson, rektor på Hjärups och Tottarps skola, Anna Nordén, lärare på Stanstorpsskolan och Ann Edvik, biträdande utbildningschef i Staffanstorp. Foto: Jan Nordén
Karin Servin Karlsson, rektor på Hjärups och Tottarps skola, Anna Nordén, lärare på Stanstorpsskolan och Ann Edvik, biträdande utbildningschef i Staffanstorp. Foto: Jan Nordén

I Staffanstorp är det systematiska kvalitetsarbetet inte abstrakta siffror och diffusa ord. Här är alla, från elever till politiker, delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet och genom hela kedjan står undervisningen i tydligt fokus.

Det systematiska kvalitetsarbetet är en grundstomme i skapandet av en bra skola. Men allt för ofta blir det viktiga kvalitetsarbetet en samling siffror och tabeller, som inte får direkt bäring på undervisningen. Det ville man ändra på i Staffanstorp.
– Det är arbetet bakom siffrorna som är det viktiga, att det kan översättas i praktiken. Vi har lyckats skapa en process som är konkret, tydlig och användbar, med gemensamma strukturer, där det är lätt att göra rätt, berättar Ann Edvik, biträdande utbildningschef.

Jobba som lärare i Staffanstorp. Klicka här för mer information

Positiv delaktighet
Hela kedjan, från elever till huvudman, är delaktig och tillsammans har man skapat ett tydligt presentationsmaterial för arbetet, som rektorer och lärare implementerar i undervisningen.
– Vi har frihet på de olika enheterna att genomföra det på det sätt som passar den egna skolan. Detta har mottagits väldigt positivt av personalen. Vi rektorer har nära kontakt med varandra och med förvaltningen och allt sker i dialog och samverkan, säger Karin Servin Karlsson, rektor på Hjärups och Tottarps skolor.
Anna Nordén, lärare på Stanstorpsskolan, berättar att eleverna i högsta grad är delaktiga i genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet.
– Eleverna är med från början, med idéer och lösningar och tycker att det är väldigt spännande. Det gör vårt jobb som lärare extra roligt. Alla brinner för det här och är otroligt engagerade. Tack vare att det är så strukturerat ger det systematiska kvalitetsarbetet också långsiktighet och likvärdighet i undervisningen, säger hon.

Korrekt underlag
En viktig aspekt av det nya arbetssättet är att man strävar efter att minska den administrativa bördan i kvalitetsarbetet så mycket som möjligt. Kunskapsresultat sammanställs på förvaltningen och ”serveras” till de enskilda skolorna. Dialog används framför långa skriftliga redovisningar. Samtidigt får den politiska ledningen ett tydligt och korrekt underlag för att fatta beslut. Utvärderingar och nulägesbeskrivningar görs regelbundet för att skapa underlag för olika beslut och insatser.
– Detta är ett prövoår, förklarar de. Men hittills har vi bara positiva erfarenheter, på alla nivåer. Undervisningen är ju kärnan i det vi gör, och med vårt nya arbetssätt skapar vi fokus på kärnverksamheten i skolan.

Jobba som lärare i Staffanstorp. Klicka här för mer information

Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun har tio kommunala grundskolor med totalt cirka 3400 elever. I sitt systematiska kvalitetsarbete fokuserar kommunen på undervisningen och på att vara konkret, tydlig och skapa delaktighet genom hela kedjan, från elever till huvudmän. Kommunen ligger minuter från såväl Lund och Malmö som Köpenhamn och det finns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

www.staffanstorp.se