Presentation

Haparandas skolor ska bli bäst i Norrbotten

Publicerad 15 februari 2018

Förstelärarna Eva Segerlund och Marianne Rönnqvist i Haparanda.
Förstelärarna Eva Segerlund och Marianne Rönnqvist i Haparanda.
Formativ bedömning, entreprenöriellt lärande och samarbete med forskare på Luleå tekniska universitet. Det är tre av många framgångsfaktorer som ska göra Haparandas skolor till Norrbottens bästa.

– Vi är redan en bra bit på väg, säger Eva Segerlund, förstelärare på Tornedalsskolan i Haparanda.
– År 2017 var vi bäst i Norrbotten med konceptet Ung Företagsamhet, så vi blev utsedda till Årets UF-kommun. Och vi är certifierade som ambassadörskola för Europaparlamentet.
Målet ”Norrbottens bästa skola” har satts upp av Haparandas barn- och ungdomsnämnd. Viktiga verktyg för att nå dit är fyra utvecklingsgrupper som kommunen prioriterar: språk, matematik, IKT och entreprenörskap.
Totalt deltar ett 100-tal av Haparandas pedagoger i grupperna, som är gränslösa – från förskola till gymnasieskola.

Den röda tråden
Förstelärarna Eva Segerlund och Marianne Rönnqvist är med i entreprenörsgruppen. Här strävar man efter att ge eleverna upplevelser och förebilder ute i verkligheten, från förskolans besök på brandstationen till gymnasieskolans studieresa till EU i Strasbourg – ett lärande som ska gå som en röd tråd genom hela skolan.
– Vi tror att lärandet och motivationen ökar om eleverna får omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling, säger Eva Segerlund.
Den röda tråden innebär också att de små barnens kreativitet ska tas tillvara och stimuleras, så att den finns kvar ända upp i gymnasieskolan.
– Det centrala i entreprenöriellt lärande är att lära hela livet, att göra saker praktiskt och att reflektera över vad man gör, säger Marianne Rönnqvist.
Gruppen samarbetar med Mats Westerberg, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet för att kunna dra nytta av den senaste forskningen på området.

Modigare elever
Det har lett till att gruppen bestämt sig för att satsa på mindset, den psykologiska teorin om statiskt respektive dynamiskt förhållningssätt till lärandet.
– Första steget var att förmedla den kunskapen till eleverna, alltså hur hjärnan fungerar. Sen handlar det om hur vi lärare rent praktiskt ska arbeta, säger Eva Segerlund.
Ett viktigt inslag i det praktiska arbetet är formativ bedömning, att skapa ett klimat i klassrummet där eleverna verkligen vill och känner att de kan lära.
– Vår grupp vill utveckla elevernas mod och viljan att anstränga sig för att nå målen i skolan, säger Eva Segerlund.

Haparanda stad
Haparanda grundades 1842, är en gammal handelsplats och ligger vid gränsen mot Finland. Kommunen har drygt 9 800 invånare och tillsammans med finska systerstaden Torneå nära 32 000 invånare.
Här finns en gymnasieskola, tre F–9-grundskolor varav en gemensam språkskola med finska staden Torneå, fyra F–5-skolor samt tre förskolor. Kommunen ligger vid Torne älv och Bottenviken och bjuder på fantastiska möjligheter till ett kreativt kultur- och friluftsliv med härliga årstider. Här är det nära till allt.

Haparanda stad
Torget 9, 953 85 Haparanda
Kontaktperson: Arja Martinviita
E-post: arja.martinviita@haparanda.se
Tel: 0922-260 00
www.haparanda.se