Presentation

LittleBits stimulerar elevers teknikintresse på ett lekfullt sätt

Publicerad 15 februari 2018Det pedagogiska verktyget little­Bits är ett växande bibliotek av elektroniska och magnetiska byggklossar som stimulerar barn och ungas kreativitet och innovationsförmåga. LittleBits gör det enkelt att på ett lekfullt sätt upptäcka sin egen skaparglädje och stärka elevers intresse för teknik.

– LittleBits vänder sig till barn från åtta års ålder. Det är ett pedagogiskt verktyg som är enkelt och intuitivt att komma igång med och gör användaren till producent och konstruktör. LittleBits kan användas av alla, oavsett tidigare tekniska förkunskaper, säger Mats Oscarsson, produktchef för EdTechområdet på Exertis Captech som sedan hösten 2016 är svensk agent för littleBits.
Man behöver inte kunna programmera för att komma igång med littleBits, det är enkelt att förstå och som gjort för experiment. Varje byggsats med littleBits består av ett flertal olika moduler som kan kopplas ihop. Det är allt från motorer till sensorer, omkopplare och delar som avger ljud. LittleBits har även ett kit för programmering som stärker elevers programmeringsfärdigheter på ett lekfullt sätt.

Oberoende kvalitetscertifiering
I slutet av 2017 certifierades littleBits enligt Kokoa Standard, en oberoende certifiering för digitala pedagogiska verktyg. Standarden, som funnits i två år, ställer höga krav, bland annat på de pedagogiska verktygens användarvänlighet, pedagogiska upplägg, hur verktyget uppmuntrar till samverkan och på vilket sätt det underlättar för elever att nå sina inlärningsmål.
– Kvaliteten varierar mycket mellan olika digitala pedagogiska verktyg. Vår målsättning är därför att, med hjälp av en oberoende kvalitetscertifiering som bland annat baseras på den finska och brittiska skolans inlärningsmål, göra det lättare för lärare att välja pedagogiska verktyg som verkligen fyller sin funktion och bidrar till att eleverna når inlärningsmålen, säger Olli Vallo, utbildningschef och medgrundare på Kokoa Standard.

Högt betyg enligt Kokoa Standard
LittleBits är ett av de verktyg som hittills fått högst betyg enligt Kokoa Standards system. Det är ett verktyg som både främjar samarbete, ger användaren möjlighet att träna sin problemlösande förmåga och att lösa problem med hjälp av teknik. Produkten är dessutom användarvänlig och lätt att komma igång med.
– Vi valde att certifiera littleBits enligt Kokoa Standard eftersom vi betraktar standarden som ett jättebra initiativ. Kokoa Standard fungerar som en oberoende kvalitetsmärkning som lotsar lärare rätt i djungeln av pedagogiska produkter, säger Mats Oscarsson.

littleBits / Exertis Captech
LittleBits säljs av ATEA, Staples, Dustin och andra avtalspartners till skolor över hela landet.
kokoa.io/products/littlebits-steam-student-set
shop.littlebits.cc/products/steam-student-set