Digitalisering

Digitala verktyg ger likvärdighet

Publicerad 11 februari 2020
Text: Jeanette Bergenstav Foto: Patrik Bergenstav

I Göteborgs skolor utnyttjar man de möjligheter digitaliseringen medför. Det innebär större variation på lektionerna. Samtidigt underlättas både likvärdigheten och det kompensatoriska uppdraget.

Carolin Juneberg, rektor på Hovåsskolan 7–9 samt för grundsärskolan Läsö. Foto: Patrik Bergenstav
Carolin Juneberg, rektor på Hovåsskolan 7–9 samt för grundsärskolan Läsö. Foto: Patrik Bergenstav

Carolin Juneberg är rektor på Hovåsskolan 7–9 samt för grundsärskolan Läsö. Hon tycker att digitaliseringen medfört mycket positivt, bland annat mer varierade lektioner.
– Förr hade vi en lärobok och ett övningshäfte att utgå ifrån. Nu kan eleverna göra poddar, spela in filmer, programmera eller skapa olika presentationer.
Carolin menar att det har blivit lättare att hitta uppgifter på alla nivåer vilket gör att samtliga elever kan delta utifrån sina förutsättningar. Det leder till bättre studiero i klassrummen. Utvecklingen har också gjort elevernas förutsättningar mer likvärdiga, oavsett vem de är, var de bor eller vad de får för stöd hemma.

Alla elever görs delaktiga
Via datorn kan läraren numera ta del av alla elevers svar, och inte bara de som är snabba med att räcka upp handen. Även svar från den blyga eleven, eller eleven som tycker annorlunda, når fram.
De digitala verktygen är mycket användbara för elever med behov av stöd.
– Om någon har fått en anpassad uppgift så blir det inte lika uppenbart när alla sitter och jobbar på sin dator. Det upplevs ofta som tryggare.
I särskolan är bildstöd en del av vardagen. De digitala verktygen underlättar också kommunikation mellan hem och skola.
– Om eleven inte har förmåga att berätta hur skoldagen varit, så är det enkelt att dela information om det digitalt. Då kan barnet bli bemött utifrån sin dagsform.

Filmer underlättar inlärning
På studi.se finns animerade filmer som förklarar grundläggande begrepp, alltifrån fotosyntes till människokroppen eller hur en demokrati fungerar.
– Filmerna underlättar inlärningen för nyanlända elever. De kan välja att lyssna på filmerna med svenskt tal och arabisk text, eller tvärtom. Men även elever utan behov av språkstöd använder dem.
I den nya grundskoleförvaltningen finns en organisation som erbjuder kurser i digital kompetens för pedagoger.
– Där kan man be om hjälp och välja de verktyg som passar just mina elever. Det kan vara alltifrån Skype till källkritik eller digitalt berättande.