Organisationsarbete

Ökade förutsättningar att nå målen

Publicerad 12 oktober 2021
Text: Eva Nordin
Anna Herkestam, rektor, och Amanda Mattson, biträdande rektor på Påve­lundsskolan i Västra Frölunda.

Sammanhållna stadier, samverkande team och forum för samarbete och sambedömning. Hösten 2021 infördes en ny skolenhetsorganisation i Göteborg som stärker förutsättningarna för att leda det pedagogiska arbetet.

Anna Herkestam är rektor på Påvelundsskolan i Västra Frölunda, en F–9-skola med drygt 1 000 elever.
– Tillsammans har vi under en längre tid lyckats utveckla en tydlig struktur och ledning. Våra lärare är i högsta grad delaktiga i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. En hel del av det arbetet bygger på vad som händer i klassrummen och de frågor som våra pedagoger lyfter.
Anna träffar regelbundet ett 20-tal kollegor i det nätverk av rektorer som stödjer varandra i olika frågor.
– Det är oerhört värdefullt. Det finns ett starkt ledningsstöd runt rektorerna. Vi har olika styrkor och kan lyfta varandra på olika områden, exempelvis schemaläggning och utveckling av fritidshem.

”Många av våra lärare har arbetat länge på skolan, så det finns en gedigen kunskap och kompetens.”

Starkare ledarteam
En ny skolenhetsorganisation sjösattes vid höstterminens start 2021. Göteborgs grundskoleförvaltning består idag av fyra utbildningsområden. Skolenheterna samlas nu i så kallade skolområden med en gemensam rektor och skolledning. Påvelundsskolan tillhör utbildningsområde Sydvästra Göteborg.
– Vi får mer sammanhållna stadier som ger elever en tydligare väg genom skolan. Det ger oss också större möjlig­heter att möta elevers olika behov av stöd. Vi får också starkare ledarteam, en närmare samverkan mellan rektorer och lärare och ökade förutsättningar att hjälpas åt, både när det gäller kompetensutbyten och ekonomisk bärighet, säger Anna Herkestam.
Hennes kollega Amanda Mattson är sedan 2020 biträdande rektor på Påve­lundsskolan.
– Många av våra lärare har arbetat länge på skolan, så det finns en gedigen kunskap och kompetens. Det finns även välfungerande forum för samverkan, samarbete och sambedömning, vilket skapar en ökad likvärdighet, god arbetsmiljö och en trygghet och stabil grund för våra pedagoger.
– Det finns också en stor expertis inom vår grundskoleförvaltning, resurser som vi kan använda för att stötta och hjälpa till där det behövs, säger Amanda.
Som biträdande rektor arbetar Amanda nära lärare, elever och har också en nära kontakt med vårdnadshavare.
– Många av våra lärare stannar på skolan, kanske för att det finns möjligheter att vara med och påverka utvecklingen och kunna göra skillnad i elevernas vardag.