Digitalt

Inspirerande läromedel som kan användas av alla

Publicerad 11 februari 2020
Text: Anette Bodinger Larsson
Else-Marie Hallqvist, rektor på Nytorpsskolan i Hammarkullen utanför Göteborg. Foto: Per Wahlberg
Else-Marie Hallqvist, rektor på Nytorpsskolan i Hammarkullen utanför Göteborg. Foto: Per Wahlberg

Else-Marie Hallqvist, rektor på Nytorpsskolan i Hammarkullen utanför Göteborg har infört Loops i alla klasser från åk 4 till 9 som en del av deras arbete med digitalisering. Den stora utmaningen har inte varit teknik utan att få alla lärare och elever med på tåget.

Loops är ett digitalt läromedel som bygger på att lärare både kan använda färdigproducerat material samt själva skapa och bygga om innehåll, alltefter behov och intresse. När Loops lanserades för tre år sedan var det precis vad Else-Marie Hallqvist sökt men inte riktigt hittat bland alla digitala verktyg som börjat dyka upp på marknaden.
– Fram till dess hade verktygen mest handlat om ”bok på burk”. Med Loops fick jag ett multimedialt läromedel som inneburit ett helt nytt sätt att jobba.
Det har gått 1,5 år sedan hon introducerade Loops på Nytorpsskolan. Steg för steg har alla lärt sig att använda och uppskatta verktyget.
– Det var ett visst motstånd i början, framförallt hos eleverna. Då är det viktigt att hålla i och hålla ut och att man som skolledare vet varför vi gör detta och vart man vill komma.

”Frånvarande elever kan delta i undervisningen på samma sätt som eleverna i klassrummet”

Inkluderande
Idag använder Nytorpsskolan Loops inte bara i undervisningen, utan även för pedagogisk kompetensutveckling, kollegialt lärande och i elevrådets arbete.
En stor fördel, menar Else-Marie, är att eleven faktiskt inte måste vara på plats för att kunna delta i undervisningen.
– Sjuka eller frånvarande elever kan kommunicera och delta i undervisningen på samma sätt som eleverna i klassrummet. Loops är utmärkt även om man vill jobba med flippat klassrum. Lärare kan spela in saker, och läxan för eleven blir att förbereda sig genom att titta på filmen. Då kan all tid i skolan ägnas åt lärarens handledning.
Loops är även ett inkluderande läromedel.
– Eftersom lärare och elever alltid kan använda talsyntes och kommunicera i uppgifterna med film, ljud, bild och text underlättar det för elever med behov av särskilt stöd.
Nytorpsskolan har idag Loops som grundläggande läromedel och Else-Marie vill varmt rekommendera andra att följa deras exempel.
– Vår skola ligger i ett av Sveriges absolut tuffaste områden. Loops är ett inspirerande läromedel som alla kan använda, tjusiga lokaler eller ej.