Presentation
Hovåsskolan

Digitaliseringen ger variation på Hovåsskolan

Publicerad 11 februari 2020
Foto: Patrik Bergenstav
På Hovåsskolan tar man tillvara på de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Fr.v specialpedagog Anna-Lotta Renberg, Anders Halldin, matematik och NO, William de Young, SO, rektor Carolin Juneberg. Foto: Patrik Bergenstav
På Hovåsskolan tar man tillvara på de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Fr.v specialpedagog Anna-Lotta Renberg, Anders Halldin, matematik och NO, William de Young, SO, rektor Carolin Juneberg. Foto: Patrik Bergenstav

På Hovåsskolan i Göteborg arbetar man på olika vis med de digitala verktyg som finns. Samtidigt betonas vikten av balans. Eleverna ska fortfarande kunna resonera kring ett ämne och klara av att göra en inlämning med bara papper och penna.

Anders Halldin är lärare i matematik, teknik och NO. På Matematikportalen kan han följa sina elevers framsteg live.
– De använder datorn till att träna på rutinuppgifter, som när de ska lära in en matematisk regel. Eleverna gillar det spelliknande upplägget. Istället för att räkna fem tal och sedan rätta i facit får de direkt respons, exempelvis i form av en stjärna, när de gör rätt.
I NO är quiz ett sätt att lära nytt som eleverna uppskattar. Och i teknik har programmeringen, som tidigare upplevts som svår och abstrakt, fått ett lyft sedan man började med blockprogrammering med micro:bits.
– Om eleverna gör rätt så kan de få ett tydligt resultat, som att ett kretskort med lysdioder börjar lysa. Ett annat plus är att det finns fler avancerade uppgifter för de som redan provat att programmera hemma.

Jobba som lärare i Göteborg. Se våra lediga tjänster här

Som att ta med läraren hem
Filmerna på studi.se används flitigt, då de på ett enkelt och tydligt sätt förklarar olika vetenskapliga fenomen.
– Att få något förklarat för sig av någon annan än sin lärare, kan ge nytt perspektiv på ett ämne. Filmerna kan de dessutom lyssna på så många gånger de behöver. Det blir lite som att ta med läraren hem och är ett extra plus för de elever som inte kan få läxhjälp av sina föräldrar.
Anders understryker att datorn är ett komplement för att variera undervisningen.
– Även datorn har sina begränsningar, exempelvis när vi vill att eleverna ska resonera kring uppgifterna. Och de ska fortfarande kunna göra en skriftlig inlämning på papper. Det gäller att hitta en balans.

Presentationer på Youtube
William de Young är SO-lärare och ser det som en viktig uppgift att bena ut hur dagens komplexa värld fungerar.
– Nyheter sprider sig snabbt på nätet och eleverna måste förstå att allt kanske inte stämmer. Vi jobbar mycket med källkritik. Vem är källan och kan de ha en dold agenda?
Ett aktuellt exempel är när konflikten mellan USA och Iran nyligen genererade memes om att tredje världskriget var i antågande. Budskapet spreds snabbt via sociala medier.
– Om eleverna inte har en baskunskap om sin omvärld så är det svårt för dem att bedöma om nyheterna är rimliga eller ej.
William bygger nu upp en egen SO-hemsida. Där lägger han upp planeringen och spelar in filmer från sina lektioner så att elever som varit borta eller vill repetera, kan titta.
– Jag lägger också upp presentationer på Youtube. Det kan handla om alltifrån ekonomisk geografi till första världskriget. De är tillgängliga för alla och eleverna kan använda dem när de pluggar inför prov.
Eleverna får alla uppgifter upplagda i ett digitalt verktyg. På så vis behöver de aldrig oroa sig för att tappa bort viktiga papper.

Digitala verktyg kan ge stöd
Specialpedagog Anna-Lotta Rendahl förklarar att elever med stödbehov har en egen mapp på Google Drive där lärarna lägger in vilka uppgifter som ska göras.
– På så vis får vi allt samlat och kan samarbeta kring planeringen för var och en.
Inläsningstjänsten är också flitigt använd och ger eleven möjlighet att lyssna på skriven text.
–Samtidigt syns texten på skärmen så att eleven kan använda både öron och ögon. Jag tror på att lära in med olika sinnen!
För en elev som har svårt att sätta sin kunskap på pränt, finns hjälpmedel som gör det möjligt att tala in fakta som omvandlas till text. Någon annan har nytta av en timstocks-app som tydliggör hur lång tid det återstår av en lektion.
– En klass som behövde bli tystare fick en app som mäter ljudnivå. Det blev ett gemensamt projekt att hjälpas åt så att ljudet aldrig överskred 80 decibel.
På Hovåsskolan jobbar man också med verktyg som visar dagens program på klassrummets tavla.
– Då blir det tydligt vad vi ska göra, hur vi ska göra det och varför.
Anna-Lotta är positiv till digitaliseringen men menar att den ska användas med ett tydligt syfte.
– Det kan förstås vara distraherande att ha tillgång till dator på lektionstid då det finns mycket på nätet som lockar. På sikt hoppas vi kunna få en funktion som tillfälligt stänger av spel och sociala medier.

Jobba som lärare i Göteborg. Se våra lediga tjänster här

Göteborgs stad

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.
Grundskoleförvaltningen består av cirka 140 grundskolor inklusive grundsärskolor. Drygt 58500 elever har sin dagliga undervisning i grundskolan. Totalt arbetar cirka 8000 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.
Grundskoleförvaltningen startade 1 juli 2018 efter ett politiskt beslut om att samla all grundskoleverksamhet i staden i en central förvaltning.

Syftet är att:
• Höja kvaliteten i undervisningen
• Förbättra styrning och ledning av skolan
• Öka likvärdighet mellan skolorna i Göteborg

Göteborgs Stads grundskolor är indelade i åtta utbildningsområden där hänsyn tagits till likvärdighet och socioekonomiska faktorer när den geografiska indelningen gjorts.

Göteborgs stad Grundskoleförvaltning
Box 1015 405 21 Göteborg
grundskola@grundskola.goteborg.se
Tel: 031 365 09 60
www.goteborg.se