Presentation

Hos oss ska varje barn kunna utvecklas till sitt bästa jag

Publicerad 15 februari 2018

Camilla Lönnegren, Camilla Follrud och Stig Hasselgård i Rebbelberga rektorsområde. Foto: Exakta Foto
Camilla Lönnegren, Camilla Follrud och Stig Hasselgård i Rebbelberga rektorsområde. Foto: Exakta Foto
– Vår vision är att skolan ska vara en mötesplats för lärande i glädje och gemenskap. Vi vill skapa lärmiljöer där varenda elev, utifrån sina förutsättningar, kan utvecklas till sitt bästa jag, säger rektor Stig T. Hasselgård, ansvarig för Rebbelberga rektorsområde.

Rebbelberga är ett stort rektorsområde i Ängelholm med en 1–6-skola. Här finns också förskoleklass och fritidshem samt en förberedelseklass för nyanlända F–6.
Verksamheten har en rik variation elever med ungefär 22 olika språkbakgrunder.
– Vår skola präglas av en samarbetskultur som genomsyrar hela verksamheten. Tillsammans arbetar vi för barnen och deras utveckling. Hela barnet, hela dagen och hela vägen är viktiga ledstjärnor i arbetet, säger Camilla Follrud, förskolechef.
Stig Hasselgård nickar instämmande.
– Vi tar ett helhetsgrepp kring barnen, från det att de börjar i förskolan till att de går ut sjätte klass. Även om det är olika verksamheter längs vägen kan vårdnadshavare känna trygghet i att ledning, pedagoger och andra medarbetare möter dem och har kunskap om deras barn.

Medledare
En av hörnstenarna i verksamheten är att all utveckling utgår från elevernas behov.
– Här pågår ständigt en rad olika utvecklingsprojekt som handlar om allt från IKT till nyanländas lärande, psykosocial och fysisk arbetsmiljö till trygghet i verksamheten. Vi ser våra medarbetare som medledare, att de är med i processerna och hjälper oss att leda framåt. Samtidigt är det viktigt att få göra det som man brinner för. Vi fördelar uppgifterna på olika individer utefter intresse, i syfte att skapa en allas angelägenhet. Finns det en vilja så finns det en väg, säger Camilla.
Att våga misslyckas är en del av den resan.
– Vi vill att våra lärare ska våga testa; även misslyckanden ger lärdomar som hjälper oss att utvecklas i den riktning vi önskar, fastslår Stig.
Att det systematiska kvalitetsarbetet vilar på vetenskaplig grund är en annan viktig del i verksamheten.
– Vi måste arbeta evidensbaserat. På så sätt kan vi skapa förståelse för vad vi gör, varför vi gör det och hur vi kan förfina vårt arbete för att nå våra mål och göra skillnad på riktigt. Vi vill vara en skola som möter alla elever, lär med dem och där alla barns utveckling ska vara maximerad, avslutar Camilla.

Ängelholms kommun
Rebbelberga är ett av flera rektorsområden i Ängelholm där alla arbetar med utveckling på vetenskaplig grund. Målet är att eleverna ska känna delaktighet, motivation och nå goda resultat. Vårt arbete har tydligt fokus på likvärdighet och att lärandet utvecklas när man känner glädje och gemenskap. Värdegrundsrelaterade frågor och att stärka barnen i att vilja, kunna och våga är av största vikt. Att utvecklas gemensamt och växa genom att ta ansvar är centrala begrepp i våra verksamheter.

Ängelholms kommun
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm
Tel: 0431-870 00
www.engelholm.se