Presentation

I Mora går teknik och pedagogisk utveckling hand i hand

Publicerad 15 februari 2018

Carina Karlsson och Anders Karlsson hos Mora kommun. Foto: Björn Johansson / Kola Productions
Carina Karlsson och Anders Karlsson hos Mora kommun. Foto: Björn Johansson / Kola Productions
Här är siktet inställt på pedagogisk utveckling med hjälp av digitala verktyg.
– Infrastruktur, verktyg, support och vilja finns. Nu gäller det att få alla över tröskeln. När kraften kommer inifrån, det är då den stora utväxlingen sker, säger Carina Karlsson, it-pedagog.

Under de senaste åren har Mora satsat stora resurser på digitalisering av kommunens skolor. Redan 2013 axlade läraren Carina Karlsson uppdraget som it-pedagog i kommunen.
– Mitt första uppdrag var att implementera ett dokumentationsprogram och inventera verksamhetens datorer. Sedan dess har det hänt en hel del. Idag har kommunen avsatt 2,4 tjänster till it-pedagoger och såväl gymnasium som grundskolan 1-9 har en dator per elev. Just nu sker en satsning på förskolan där målet är att inom kort kunna utrusta samtliga pedagoger med en iPad och införa en kommunikations- och dokumentationsplattform.
Anders Karlsson, som är SO-lärare i grunden, arbetar sedan 1,5 år på central nivå med att bedriva ikt-utveckling i för- och grundskolan.
– En del lärare känner sig osäkra och otrygga med digitala verktyg i undervisningen. Då är det svårt att se möjligheterna och den pedagogiska potentialen. Carina och jag finns som en bokningsbar resurs och kan stötta i såväl kompetensutveckling som planering, lektioner och uppföljning. Kommunens rektorer får samtidigt utbildning i att leda digitalisering.

Högre måluppfyllelse
Det övergripande målet med Moras satsning är en högre måluppfyllelse.
– Skolans digitalisering är viktig även för likvärdigheten. Elever som inte har tillgång till dator i hemmet halkar efter i skolan. Nu är det lika för alla, säger Anders.
Inom fem år hoppas han på att alla lärare i kommunen har en hög lägsta nivå vad gäller digitaliseringskompetens.
– Grunden är lagd, nu återstår bara de sista pusselbitarna.
Carina nickar instämmande.
– På ett par års sikt hoppas jag att alla lärare i Mora kommun utnyttjar digital teknik och smarta läromedel som låter eleverna arbeta utifrån sina olika förutsättningar. Detta kommer att leda till att kreativitet och engagemang ökar i klassrummen. När kraften kommer inifrån, det är då vi till fullo kan utnyttja digitaliseringens potential och nå en högre måluppfyllelse.

Mora kommun
• Antal lärare: 200
• Antal elever: 2150
• Antal skolenheter: 12 skolenheter exklusive en friskola.
Mora har de senaste åren gjort en medveten satsning på kompetensutveckling och lärarlyft i syfte att få engagerad och kompetent personal till kommunens skolor.

Mora kommun
792 80 Mora
Tel: 0250-260 00
www.mora.se