Presentation

Loops öppnar ett nytt kapitel för digitalt lärande

Publicerad 15 februari 2018Loops är ett banbrytande digitalt läromedel – designat av lärare, för lärare. I Loops finns mängder av inspirerande undervisningsmaterial för grundskolan, i alla ämnen – sökbart utifrån läroplanen – i ett unikt gränssnitt som kallas lärloopar. Med ett ständigt växande bibliotek av dagsaktuella och engagerande lärloopar kan varje lärare behålla och utveckla sin unika undervisningsstil, och tillsammans med kollegor bygga upp ett eget innehållsbibliotek för sin skola.

Pedagogen som bygger lärloopen designar samtidigt elevernas lärupplevelse. Genom att strukturera upp lärloopens tankekarta med en eller flera valbara vägar och kombinera material från webben med egna uppgifter och texter – samt välja på vilket sätt eleverna kommunicerar i de olika övningarna – förbereder läraren undervisningen.
Eleverna kan arbeta enskilt i lärloopen, men det är lika vanligt att klassen upplever delar av den tillsammans. Projektorn används när man ser på filmer, visar frågor att diskutera i smågrupper eller får överblick över länkar man samlat för det fortsatta arbetet. Läraren håller i undervisningen med lärloopen som redskap.
Lärare som använder Loops berättar att de gillar att de kan ge respons direkt i systemet till elever som de inte hunnit prata med under lektionen – och att det frigörs tid för att ägna sig åt de elever som behöver dem bäst, då allt lärmaterial finns förberett i lärloopen.
Loops är ett inkluderande läromedel. Både lärare och elever kan alltid använda talsyntes och kommunicera i uppgifterna med film, ljud, bild och text – det man själv föredrar.

Planering och genomförande i ett
Läraren kan använda lärloopar för enstaka lektioner eller hela terminsplaneringar. De kan innehålla ett enskilt ämne eller vara ämnesövergripande. Dessutom finns det loopar för kompetensutveckling att använda själv eller med kollegor.
Som pedagog i Loops kan du välja att enbart använda lärloopar som andra byggt, som du hittar i Loops bibliotek. Lärare får idéer praktiserade i färdigt undervisningsmaterial av varandra, vilket ger arbetsglädje och sparar tid. Om du hittar en lärloop i biblioteket som nästan passar till det du tänkt, kan du välja att utgå från den lärloopen och bygga om den så som du och din klass vill ha den. Eller så bygger du egna lärloopar – ensam, med kollegor, eller tillsammans med dina elever.
Det är den unika möjligheten att zooma ut och se helheten i lärloopen och kopplingen till läroplansmålen som säger vart vi är på väg, kombinerat med att zooma in på en enskild uppgift, göra jobbet med allt material man behöver tillgängligt, och svara direkt i Loops som ger eleverna en extra skjuts i lärandet. Det är också motiverande att samarbeta med klasskamrater och att själv vara med och bidra till det dagsaktuella innehållet i klassens lärloop.
Läraren kan följa elevernas utveckling på elev- såväl som klassnivå, i realtid, och ge konstruktiv feedback längs vägen. Genom en kontinuerlig formativ dialog skapas förståelse för både kunskapsresa och utveckling.

Lin Education
Lin grundades 2008 och arbetar idag med över 60 svenska kommuner. Lin har 250 000 digitala verktyg i skolor och förskolor runt om i Sverige. Varje år arrangerar Lin över 1 000 utbildningar och workshops om lärande, utveckling och digitalisering. Över 50 000 lärare använder idag Lins egenutvecklade produkter i sina lärandeprocesser. 2017 etablerades Lin i Norge och idag finns över 100 anställda på Lins arbetsplatser i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo, Karlstad och Umeå.

I ett ständigt föränderligt landskap av tekniska verktyg har pedagogiken aldrig varit viktigare. Med en stark förankring i skolans och förskolans verksamheter, i samarbete med verksamma pedagoger, utvecklar Lin Education digitala plattformar, appar, dokumentationsverktyg och lärmiljöer som bidrar till att skapa meningsfulla lärprocesser.

Loops är en vidareutveckling av produkten På Riktigt, som utsågs till Årets Digitala Läromedel i Sverige 2014.

Loops går att testa en månad utan kostnad. Läs mer om Loops och teckna ett gratiskonto på webbsidan loops.education