Prisas för nytänkande kring digitala verktyg

Publicerad 15 februari 2018
Text: Anette Bodinger

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, som arbetat tillsammans på Carlssons skola i Stockholm har fått utmärkelsen Guldäpplet. Foto: Andreas Skog
Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, som arbetat tillsammans på Carlssons skola i Stockholm har fått utmärkelsen Guldäpplet. Foto: Andreas Skog
Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och NO i grundskolan har fått utmärkelsen Guldäpplet. Priset får de bland annat för sitt arbete med att utveckla och fördjupa elevers lärande i ämnena och sprida detta både inom och utanför kollegiet.

Guldäpplet lyfter sedan 2002 fram lärare, som vågar röja ny mark med förankring i sina ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Totalt var drygt 100 lärare från hela landet nominerade till årets Guldäpple.
Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, som arbetat tillsammans på Carlssons skola i Stockholm, prisas för att de med stöd av it-verktyg skapat nya lärandesituationer för att förbättra elevernas förståelse och lärande. De har arbetat metodiskt med att utveckla, pröva, utvärdera och sprida sina erfarenheter, bland annat genom lärarhandledningar och i samverkan med elever, forskning och kollegor.

Fortbildningsprogram
Tillsammans har de bland annat utvecklat ett utbildningsprogram i programmering som riktar sig till alla lärare F–9.
– Vi började ett år innan reformen trädde i kraft så att kollegorna skulle känna sig säkra och vara redo när det var dags. Det gjorde att lärarna, i stället för att känna panik och ångest, var vänligt inställda till programmering när det blev ett krav i undervisningen, berättar Cecilia.
Fortbildningen lades sedan upp på OneNote classroom samtidigt som skolans rektor avsatte tre hela studiedagar för att Cecilia och Ulrihca skulle kunna fortbilda sina kollegor i ämnet.
Just här, menar de, finns en viktig nyckel för att lyckas föra in programmering i undervisningen.

Tydlig plan
– Det räcker inte med att göra en satsning på den enskilda läraren utan det måste ske kollektivt. Att skolledningen har en tydlig plan och en it-strategi för införandet är A och O, säger Ulrihca.
Cecilia nickar instämmande och poängterar att det handlar dels om att bygga kompetens hos lärarna, dels om hur själva undervisningen ska gå till.
– Vad är det eleverna ska lära sig, vilka kunskaper ska de få med sig och hur ska vi få in detta i den dagliga undervisningen är viktiga frågor. De digitala verktygen måste fylla ett syfte och kopplas till pedagogiska mål. För det är inte det digitala som skapar resultat. En pedagogisk lärare utan digitala verktyg kommer väldigt långt, men en lärare som inte är pedagogiskt lagd kommer ingen vart, oavsett antalet digitala verktyg.

Tips
Till andra lärare som ska börja med att undervisa i programmering kan de förutom sin egen handledning, som finns upplagd på Opusplace, tipsa om boken Att undervisa i programmering i skolan av Linda Mannila.
– Det är en fantastiskt bra bok som vänder sig till alla som vill lära sig mer om den digitaliserade världen och om den roll som programmering är tänkt att få i skolan och hur lärare kan arbeta med den, hela vägen in i klassrummet, fastslår Ulrihca.