Programmering i grundskolan – en likvärdighetsfråga

Publicerad 15 februari 2018
Text: Anette Bodinger

Matz Nilsson, förbundsordförande Skolledarna. Foto: Magnus Hartman
Matz Nilsson, förbundsordförande Skolledarna. Foto: Magnus Hartman
– Regering och riksdag har beslutat införa programmering i grundskolan. Då måste staten även ta ansvar för att det finns kompetens hos dem som ska genomföra det, säger Matz Nilsson, Skolledarnas förbundsordförande som efterlyser ett nationellt initiativ från statens sida.

Till höstterminsstarten ska programmering finnas på schemat i skolor över hela landet, och ansvaret för genomförandet vilar tungt på skolledare och lärare.
– Ledningen har alltid en oerhört stor betydelse för allt som handlar om implementering av nya reformer, nya ämnen och inriktningar i skolan. Men då måste både lärare och skolledare få kompetensutveckling i detta. Det är här vi menar att det brister, säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.
Han påpekar att Sverige generellt sett ligger i framkant när det handlar om att införa nya ämnen eller inriktningar i skolan.
– Men vi är inte lika bra på att erbjuda bra kompetensutveckling för skolledare och lärare. Här har Skolverket, och ytterst staten, en viktig uppgift i att se till att skolledare och lärare får generella kunskaper i vad som menas med programmering, som ett ämne bland andra ämnen i grundskolan.

Likvärdighet
Enligt Matz Nilsson består programmering i skolan av två viktiga beståndsdelar. Den ena är att förstå digitaliseringen och programspråkets betydelse för individ, samhälle och utveckling.
– Den andra delen handlar mer om själva hantverket och programspråket i sig.
Matz Nilsson och Skolledarna efterlyser nu en statligt initierad kompetensutveckling.
– Idag är digital kompetens en oerhört individuell kunskap hos skolledare och lärare. Därför måste nya reformer, ämnesinriktningar och uppdrag följas av en grundläggande kompetensutveckling i att kunna utföra uppdraget. Detta är en likvärdighetsfråga som staten måste ta på stort allvar.