Presentation

Skolan i Luleå satsar offensivt på lärarnas arbetsmiljö

Publicerad 15 februari 2018

Lena Heikka, projektledare och Maarit Enbuske, skolchef. Foto: Viveka Österman
Lena Heikka, projektledare och Maarit Enbuske, skolchef. Foto: Viveka Österman
Låt läraren vara lärare! Kringsysslor kan skötas av andra.
Locka äldre lärare att stanna i yrket, som mentorer.
Två av många idéer som nu testas i Luleå, i en satsning som förmodligen är unik i landet.

Luleå sparar inte på krutet när det gäller att göra grundskollärarens jobb och arbetsmiljö mer attraktivt. Under åren 2017–2019 satsar kommunen 31,5 miljoner kronor i ”Skolpaketet”, som till stor del handlar om att trygga kompetensförsörjning på kort och lång sikt. En offensiv satsning, i tider när konkurrensen om lärarna hårdnar, bland annat till följd av stora pensionsavgångar.
– Vi kan inte trolla fram fler lärare i Sverige, säger Luleås nya skolchef Maarit Enbuske.
– Det kommer att råda brist på lärare i landet ett bra tag framöver, så kompetensförsörjningen är en utmaning – för alla!

Tvåa i skolranking
– Vi har bestämt oss för att ligga i täten, visa att vi är en bra arbetsgivare och att man kan utvecklas i sitt yrke när man jobbar här, säger Maarit Enbuske.
Vad gäller andelen behöriga lärare kan Luleå inte bli mycket bättre. De senaste två åren har Luleå hamnat tvåa i den ”grenen” i Lärarförbundets årliga rankning Bästa skolkommunen.
– Jo, vi har väldigt hög behörighet jämfört med resten av landet. Och det är där uppe vi vill vara – fast helst nummer 1, säger Maarit Enbuske.

Tio skolor deltar
Hon tror att många lärare uppskattar att ha behöriga kollegor.
– Det sliter mindre på dig själv, du ingår i ett team som är högt utbildat och som kan sitt jobb.
Maarit Enbuske har själv 22 års erfarenhet som lärare, rektor och skolchef. Nu ser hon med förväntan fram emot vad Skolpaketet ska utmynna i.
Tio skolor har beviljats pengar för att delta. Många av idéerna kommer från lärarna själva.
– Vi gick ut med en enkät och frågade hur lärarna vill förändra sitt uppdrag och sin arbetsmiljö, säger Lena Heikka, projektledare för två av de sju delprojekten.

Socialpedagoger kan avlasta
Några Luleåskolor ska anställa socialpedagoger som kan avlasta lärare i trygghetsarbete, mentorsuppdrag, konfliktlösning och dokumentation. Lärarassistenter och studiecoacher testas på andra skolor.
– Vi vet att lärarna har ett utmanande uppdrag. Nu försöker vår arbetsgivare göra något åt det, med hjälp av Skolpaketet, säger Lena Heikka. Målet är att hitta modeller som gör det möjligt för lärarna att i större utsträckning fokusera på arbetet kring undervisningen.
– Jag hoppas att blivande lärare, redan yrkesverksamma och lärare som lämnat läraryrket noterar detta faktum: i Luleå händer det spännande saker!

Luleå kommun
Luleå är en kommun med stark tillväxt. I kommunen bor drygt 77 000 personer. Under en lång följd av år har skolan i Luleå placerat sig i topp bland landets 290 kommuner. Antalet barn och elever, från förskola till gymnasieskola uppgår till cirka 14 000, grundskolan har 8 000 elever. Andelen behöriga och legitimerade lärare är hög, drygt 90% jämfört med rikets cirka 80%, men precis som i övriga landet har Luleå kommun behov av att rekrytera fler lärare. Totalt har barn- och utbildningsförvaltningen närmare 3 000 anställda inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Kontaktperson:
Lena Heikka, delprojektledare
Tel: 0920-45 33 34
www.lulea.se/skolor