Presentation

Små steg i rätt riktning blir med tiden stora kliv

Publicerad 15 februari 2018

Ann Nilsson, Carina Lindell, Valdrina Maloku och Josefine Yngvesson på Helgedalskolan i Kristianstad. Foto: Daniel Larsson
Ann Nilsson, Carina Lindell, Valdrina Maloku och Josefine Yngvesson på Helgedalskolan i Kristianstad. Foto: Daniel Larsson
– Vi är bara i början av en lång resa. Nu har vi tagit ett helhetsgrepp på verksamheten och vet idag exakt vad vi behöver göra för att åstadkomma förändring, säger Carina Lindell, rektor på Helgedalskolan i Kristianstad som är en av kommunens tre Fokusskolor.

För två år sedan blev Helgedalskolan i Kristianstad utsedd till Fokusskola av sin förvaltning. Det innebar ett helhetsgrepp om hur verksamheten skulle arbeta i syfte att öka måluppfyllelse och likvärdighet.
– Vi upplevde detta som mycket positivt, eftersom vi visste att vi behövde lyfta verksamheten och förändra oss för att få en bättre måluppfyllelse och högre trivsel, säger Carina Lindell.
Beslutet blev början på en resa som startade hösten 2016 med en diger kartläggning av verksamheten. All personal och samtliga elever intervjuades om deras uppfattning av den fysiska och psykosociala skolmiljön.
– I april 2017 fick vi ta del av resultatet som innehöll en nulägesanalys som satte fingret på en rad utmaningar. Utifrån det har vi utarbetat en handlingsplan för skolan som sjösattes lagom till höstterminens start, berättar Carina Lindell.

Helhetsgrepp
Under hösten har man bland annat startat ett elevhälsoarbete, jobbat med arbetsmiljön, trivseln i matsalen samt tagit itu med rastsituationen som många elever beskrivit som jobbig.
– Vi har anställt två förstelärare på fritids varav den ena har i uppgift att starta upp rastaktiviteter som ska finnas alla raster alla veckans dagar, fastslår Carina Lindell.
Skolan arbetar också mot att införa ett tvålärarsystem, där man genom att dela upp elever och ämnen kan minska pedagogernas arbetsbelastning. En viktig åtgärd är också att man sett över sina it-verktyg och infört Team Drive i syfte att förbättra kommunikationen till medarbetarna.
– Nu har vi ett samlat ställe där vi kan hitta information om allt som händer, vilket ökat delaktigheten och blivit ett stort lyft för hela verksamheten.

Mycket stöd
Ann Nilsson, 1–7-lärare och förstelärare som arbetat på skolan i fem år, ser med tillförsikt på allt det nya.
– Det känns bra att lämna allt det gamla bakom sig. Nu händer det så mycket positivt i verksamheten och det är stimulerande att vara med och påverka skolans utveckling framöver.
Just nu driver hon och Josefine Yngvesson ett projekt som handlar om att skapa samsyn inom matematik och svenska F–6.
– Projektet syftar till att man som lärare i svenska ska kunna utvecklas både kollegialt och inom det egna ämnesområdet. Vi arbetar på alla fronter för att uppnå våra mål.
Antalet utökade tjänster har möjliggjorts med hjälp av lågstadiesatsningen och genom att renodla dem.
– Alla klasslärare får didaktisk handledning samt hjälp med konflikthantering och annat professionellt stöd, och kan på så vis fokusera mer på undervisningen, berättar Josefine Yngvesson, förstelärare i matematik.
Skolkurator Valdrina Maloku ansvarar för utbildningen i konflikthantering.
– Vi medarbetare utvecklar skolan gemensamt vilket jag tror är en viktig förutsättning för att lyckas åstadkomma en varaktig och hållbar förändring. Alla har en viktig roll att fylla i det pågående utvecklingsarbetet där kunskap och trygghet står i fokus.

Ljus framtid
Carina Lindell påpekar att skolan arbetade med förbättringsinsatser även innan verksamheten blev en fokusskola. Den stora skillnaden är att man nu tagit ett helhetsgrepp.
– Tidigare gick vi framåt med mindre steg, nu tar vi stora steg som på sikt kommer att leda till rejäla kliv i rätt riktning. En stor kommande förändring är också en om- och utbyggnad av skolan samt att verksamheten inom kort ska ledas av två rektorer.
– Dubbelt ledarskap kommer att frigöra tid. Nu kan jag bli en synlig pedagogisk ledare vilket är en viktig del av den resa som skolan är mitt uppe i, säger Carina Lindell.
Om tre år hoppas hon att många av de verksamhetsmål man siktar på har uppnåtts.
– Då har vi en skola med hög måluppfyllelse, bra stabilitet samt ett övergripande lugn. En verksamhet med stor trivsel dit både elever och personal söker sig med glädje.

Kristianstads kommun
Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum. Här hittar du lugnet med varierad natur men också spännande och annorlunda upplevelser, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Kommunen har drygt 83 000 invånare, av dem bor omkring 40 000 i staden Kristianstad.

Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad
Tel: 044-13 50 00
www.kristianstad.se