Utvecklingsarbete

Från ord till handling

Publicerad 12 oktober 2021
Text: Ylva Sjönell
Anna Karlsdotter, utvecklingschef och Lina Leyman Nilsson, en av fyra skolchefer i Kristianstads kommun.

När Kristianstads kommun inledde den stora skolsatsningen Framgångsrik undervisning var de helt övertygade om att denna gång skulle de ta det ända in i kaklet.

– Vi kommer inte att ge oss förrän alla välskrivna strategidokument och goda avsikter ger resultat ute i varje klassrum i kommunen. Målet att höja skolans kunskapsresultat nås inte inne på ett kontor på kommunen utan ute hos lärarna i klassrummen, det är där den största insatsen ska göras, förklarar Anna Karlsdotter, utvecklingschef på Kristianstads kommun.

”Målet att höja skolans kunskapsresultat nås inte inne på ett kontor på kommunen.”

Elevens behov i fokus
Insatsen Framgångsrik undervisning startade 2019 och är ett resultat av ett systematiskt kvalitetsarbete som bedrivits under en längre tid i kommunen.
– Till att börja med kallade vi insatsen för Kraftsamlingen, en kraftsamling från alla nivåer inom kommunens skolsystem, från skolchefer och rektorer till förstelärare och andra nyckelpersoner, med målet att hjälpa alla elever att nå sin fulla potential, berättar Lina Leyman Nilsson, en av fyra skolchefer i Kristianstads kommun.
Förutom de som deltagit i utvecklingsarbetet från kommunen så valde de att ta in stöd utifrån.
– Vi har tagit hjälp av Simon Hjort som är lektor vid Linköpings universitet. Hans uppgift är att verkligen lyfta in forskningen i det vardagliga arbetet och ge skolledarna verktyg för att lättare ta sig an sina utmaningar, förklarar Anna Karlsdotter.

Måste våga förändra
Enligt Simon Hjort behöver man jobba med tre delar: struktur, strategi och kultur.
– De två första har vi fått på plats till stora delar. Den stora utmaningen nu är att jobba med kulturen på varje skola och inspirera varje lärare att våga titta på sitt eget arbetssätt och vara öppen för att ändra det. Vi jobbar även aktivt med resultatuppföljning för att kunna se till att vi når hela vägen ut i klassrummen, och för att kunna visa alla framsteg som görs, konstaterar Lina Leyman Nilsson.
Avslutningsvis vill de lyfta vikten av att allt utvecklingsarbete tar avstamp i varje enskild verksamhets eget arbetssätt och egna analyser. På kommunen finns sedan en utvecklingsavdelning som kan erbjuda stöd på alla nivåer till de skolor som önskar hjälp.