Skolans digitalisering riskerar ge lärare merjobb

Publicerad 15 februari 2018
Text: Anna-Karin Andersson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Att digitalisera skolan kräver en genomtänkt strategi. Att bara förse lärare och elever med ny teknik kan snarare få en oönskad effekt menar Åke Grönlund, professor på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Åke Grönlund, professor på Handelshögskolan vid Örebro universitet.
Åke Grönlund, professor på Handelshögskolan vid Örebro universitet.
Skolan ska digitaliseras har Skolverket slagit fast och på många håll är övergången i full gång. Men det finns tyvärr exempel på att införandet av den nya tekniken börjat i fel ände. I sin iver att digitalisera har flera kommuner försett skolor med datorer eller läsplattor utan att först ha tänkt ut hur tekniken ska användas för att göra nytta.
– Jag tror inte att det finns några teknikrädda lärare. De flesta är mer eller mindre digitala redan, privat. Däremot är många lärare rädda för att arbetsbördan ska öka ytterligare vilket kan bli konsekvensen om man exempelvis förväntas sitta och surfa runt och leta efter appar eller behöver skapa ordning bland en massa digitala dokument för att det saknas genomtänkta system för det. Om tekniken för med sig merjobb istället för mervärde blir det kontraproduktivt, säger Åke Grönlund, professor på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Omfattande forskningsprojekt
Åke Grönlund ledde det omfattande forskningsprojektet, UnosUno 2010-2013, där man undersökte effekten av ett antal skolor som försett sina elever med var sin dator. Studien visar att det krävs långt mycket mer än tekniken i sig för att den ska vara användbar.
En viktig slutsats är att kommuner måste ha en tydlig tanke med hur själva införandet av den digitala tekniken ska gå till. Det krävs ett strukturerat kollegialt utvecklingsarbete där man både tar in arbetsmetoder som redan provats framgångsrikt på andra ställen och utvecklar egna. Och det rör sig inte om någon punktinsats. Den digitala strategin måste utvecklas i takt med att skolans digitalisering fördjupas.
– Rätt använd kan digital teknik absolut förstärka undervisningen, det har vi sett många exempel på, men för att den ska kunna ge den nyttan i alla skolor räcker det inte med en dator till alla. Lärarna kan inte själva bygga en infrastruktur, och finns inte den kommer man inte långt, konstaterar Åke Grönlund.