Avgörande

Minska dokumentations­kraven

Publicerad 11 februari 2020
Text: Annika Wihlborg
Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet

Enligt en undersökning från Lärarförbundet dokumenterar nästan sex av tio lärare mer än de behöver, på grund av risken att bli ifrågasatta av föräldrar. Dokumentationskraven har också gjort att 38 procent av grundskollärarna funderar på att lämna läraryrket.

I undersökningen, som genomförts av Novus på uppdrag av Lärarförbundet, framgår att 43 procent av lärarna dokumenterar mer än vad som behövs på grund av risken att bli anmäld till Skolinspektionen. Rädslan att bli anmäld är särskilt stark bland grundskollärare. Hela 90 procent av lärarna anger att om dokumentationskraven minskade skulle de använda den tiden till planering av undervisningen.
– Anmälningar ska hanteras av huvudmannen innan de eventuellt går vidare till Skolinspektionen. Skol­inspektionens uppdrag behöver ses över i grunden och bli mer stödjande än kontrollerande. Den miljard som staten avsatt till lärarassistenter är förstås ett mycket positivt initiativ. Samtidigt bör man vara medveten om att lärarassistenter inte är någon kardinallösning. Många lärare efterfrågar även socialt stöd i form av exempelvis socialpedagoger som kompletterar lärarna mellan lektionerna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

”Dokumentation ska vara en mycket begränsad syssla för en lärare”

Statlig utredning
Drygt 8 av 10 lärare instämmer i att dokumentationskraven gör dem stressade. Lika många anser att dokumentationskraven minskar deras arbetsglädje. Johanna Jaara Åstrand anser att politiker på nationell och kommunal nivå behöver rensa bland dokumentationskraven. Hon anser att regeringen bör tillsätta en utredning för att lätta på dokumentationskraven. Dessutom bör varje huvudman granska sina dokumentationskrav och ta bort allt som inte finns med i styrdokumenten.

Förändrar läraryrkets karaktär
Hon anser att lärare måste få mer tid till att genomföra välplanerade lektioner, göra anpassningar till den aktuella gruppen och till de elever som behöver extra stöd.
– Dokumentation ska vara en mycket begränsad syssla för en lärare, inte något som får lärare att vilja lämna yrket i en tid av stor lärarbrist. Självklart kan inte läraryrket rensas från all dokumentation, men det är dokumentationen som varken bidrar till elevernas lärande eller upplevs som meningsfull som är problemet. Läraryrkets karaktär förändras som en konsekvens av att man både från statligt och kommunalt håll vill kontrollera och detaljstyra lärares arbete. Professionens autonomi står på spel, säger Johanna Jaara Åstrand.