Ranking

Sveriges bästa skolkommun – en utmärkelse som spelar roll

Publicerad 11 februari 2020
Text: Annika Wihlborg
Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet

Under hösten presenterade Lärarförbundet sin rankning Sveriges bästa skolkommun. En nyhet för 2019 var att rankingen var indexbaserad. Värmländska Torsby kommun toppade årets rankning, tätt följt av Storfors, Kalix, Hammarö och Båstad.

Rankningen som ligger till grund för utmärkelsen Bästa skolkommun baseras i år på tio kriterier, däribland resurser till undervisningen, andel utbildade lärare, lärartäthet, andelen friska lärare, löner, betygsresultat i årskurs nio, andelen godkända elever i alla årskurser samt andelen skolor med kommunen som huvudman. Målsättningen är att utmärkelsen ska bidra till samtal och satsningar som krävs för att säkra lärares förutsättningar att göra ett bra jobb med varje elev. Även om Sveriges bästa skolkommun endast utses en gång per år så är det, enligt Johanna Jaara Åstrand, en utmärkelse som är närvarande i kommunernas medvetande året runt.
– Att årets rankning baseras på ett indexbaserat underlag innebär att varje kommun både får en rankningsplacering och ett individuellt indextal som gör det möjligt för kommunen att följa och påverka sin egen utveckling över tid, oberoende av hur andra kommuner agerar och placerar sig, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Underlag för diskussioner
Många kommuner har efterlyst en indexbaserad rankning som gör det lättare för varje enskild kommun att följa sin utveckling år från år, oberoende av hur andra kommuner rankas. Med det nya indexet får kommuner ett värde som är lättare att formulera mål kring och följa upp. I årets rankning har man även rensat bort faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, exempelvis andelen nyanlända elever och föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå.
– Den viktigaste effekten av utmärkelsen Bästa skolkommun är att den utgör ett underlag för diskussioner om styrkor och svagheter mellan Lärarförbundet, lärare, skolledare och politiker på lokal nivå. Den är en bra utgångspunkt för en dialog kring en gemensam vision och målsättning. En gemensam framgångsfaktor för många kommuner som rankats högt är just att de har en gemensam målsättning som har god kännedom och skapar ett engagemang i alla led. När målsättningen väl är formulerad har man arbetat systematiskt för att nå den, säger Johanna Jaara Åstrand.

Bästa skolkommun 2019
PlatsKommunIndex
1.Torsby57.251
2.Storfors56.573
3.Kalix56.298
4.Hammarö56.012
5.Båstad55.719
6.Bengtsfors55.48
7.Tranås55.421
8.Älvsbyn54.971
9.Danderyd54.567
10.Hofors54.456