Bästa skolkommun

Samverkan och kontinuitet gjorde Torsby till årets bästa skolkommun

Publicerad 11 februari 2020
Text: Annika Wihlborg
Peter Jonsson, (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Torsby.
Peter Jonsson, (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Torsby.

När Lärarförbundet i höstas utsågs årets bästa skolkommun blev Torsby kommun i Värmland etta. Förutom många godkända elever med höga meritpoäng är resurstilldelningen till skolorna bra i Torsby. Politisk enighet och ett systematiskt kvalitetsarbete har också bidragit till vinnarplaceringen.

– Utmärkelsen är ett kvitto på att vi fokuserar på rätt saker. Vi är självklart jättestolta över att utses till Bästa skolkommun i Sverige. Det har varit en politisk stabilitet och en förståelse över partigränserna i skolfrågorna. Vi har även en hög andel behöriga lärare i vår kommun, vilket på många sätt utgör grunden till att nå ett bra resultat i rankingen, säger Peter Jonsson, (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Torsby.
Samarbete på alla nivåer ser Peter Jonsson som en annan nyckel till framgång.
– Det systematiska kvalitetsarbetet har på senare år placerats högt på agendan i vår kommun. Rektorsgruppen, utbildningsnämnden och lärargrupperna har ett nära samarbete med fokus på kvalitet. Barn- och utbildningsnämnden har alltid det systematiska kvalitetsarbetet på dagordningen. Vi identifierar den statistik som sticker ut och ger rektorerna i uppgift att skapa en plan för hur vi ska öka elevernas måluppfyllelse, säger Peter Jonsson.

Behovsprövat tvålärarsystem
Ytterligare en framgångsfaktor är att Torsby kommun tillämpar ett behovsprövat tvålärarsystem. Lärarna avgör, i samråd med rektorerna, vilka klasser, årskurser och på vilka lektioner behovet av två lärare i klassrummet är som störst. I dagsläget tillämpas tvålärarsystemet på drygt hälften av samtliga lektioner i grundskolan.
– Det senaste året har lärarna också arbetat fram metoder för att höja killarnas måluppfyllelse och för att öka deras motivation för skolarbetet. Det arbetet har också börjat bära frukt, säger Peter Jonsson.

”En viktig framgångsfaktor för oss, utöver en bra ledningsgrupp, är våra lärare.”

Kvalitetsfrågan på bordet
Hans råd till andra kommuner är att sträva efter att uppnå en politisk samsyn i skolfrågan. Det lägger i sin tur grunden för en förhöjd kvalitet i kommunens skolverksamhet. Ett annat råd är att ständigt ha kvalitetsfrågan på bordet och att agera direkt exempelvis när elevernas måluppfyllelse sjunker.
– Vår viktigaste uppgift just nu är att hitta en ny skolchef till kommunen. Vi ska förstås även bygga vidare på det systematiska kvalitetsarbete vi redan bedriver. En viktig framgångsfaktor för oss, utöver en bra ledningsgrupp, är våra lärare. De är mycket engagerade i kommunens kvalitetsarbete och måna om att fortsätta bidra till bra skolresultat, säger Peter Jonsson.