Presentation
Torsby kommun

Gemensam utveckling bakom Torsbys framgångar

Publicerad 11 februari 2020
Anna Renhult, rektor på Frykenskolan och Madelene Cicek, rektor på Kvistbergsskolan.
Anna Renhult, rektor på Frykenskolan och Madelene Cicek, rektor på Kvistbergsskolan.

Torsby är enligt Lärarförbundets rankning Sveriges bästa skolkommun 2019.
– Jag är stolt över det engagemang som personalen visar och den helhet vi lyckats få till, säger Madelene Cicek, rektor på Kvistbergsskolan i Sysslebäck.

Ett tätt samarbete mellan skolorna i kommunen och en gemensam strävan efter att varje skoldag ska vara en bra dag för eleverna. Det, i kombination med stora satsningar på skolan, är några av framgångsfaktorerna bakom Torsby kommuns utmärkelse som landets bästa skolkommun.
Anna Renhult, rektor för Frykenskolan i centralorten, ser resultatet som ett kvitto på att verksamheten är på rätt väg.
– Vi har gått från att arbetslag och skolledning höll sig på respektive skola till att gemensamt utbyta kunskap och erfarenheter i olika forum. Idag utvecklar vi skolvärlden tillsammans, det gynnar både elever, personal och skolan i stort.
Och Anna om någon borde veta, vid årsskiftet gick hon in på sitt 26:e år som anställd inom skolförvaltningen i Torsby.
– Jag började 1994 som nyutexaminerad förskollärare. Sedan dess har jag bland annat vidareutbildat mig till lärare och tagit steget till skolledare. Att jag stannat kvar så länge beror mycket på att jag mött ständigt nya utmaningar och haft möjlighet till kontinuerlig utveckling.

Jobba som lärare i Torsby kommun. Se våra lediga tjänster här

Helhetsgrepp
Madelene Cicek startade sin yrkesbana i Torsby kommun 2012.
– Efter att ha arbetat som SFI-lärare i Stockholm bestämde jag mig för sju år sedan att återvända till hemorten. Jag började som lärare och är sedan 2015 rektor på Kvistbergsskolan i Sysslebäck.
Även Madelene tycker att organisationen har förändrats till det bättre.
– Det är stor skillnad jämfört med när jag började, inte minst vad gäller öppenhet och engagemang hos personalen. Idag försöker vi vara en helhet och fortbildningsinsatserna har varit väldigt viktiga. Ett exempel är SKUA, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, där lärarna träffats över skolenheterna för att diskutera och samarbeta.
Anna nickar instämmande.
– Vi har fått till ett gemensamt arbetssätt kring fortbildning som även spiller över på elevernas resultat. Självklart är vi glada för den fina placeringen i Lärarförbundets rankning men det är inget mål i sig. Det viktiga är att vi ser helheten, och att vi ser alla. Det övergripande målet är våra elever ska nå kunskapsmålen den dag de går ut gymnasiet.

Jobba som lärare i Torsby kommun. Se våra lediga tjänster här

Torsby kommun

Torsby kommun har sju kommunala grundskolor. Förskoleklass och fritidshem finns på skolorna. Här finns även en friskola för förskoleklass – årskurs 6. Kommunen har under senare år gjort stora satsningar på skolan och bygger bland annat en ny skola för 55 miljoner som innebär att Frykenskolan i centrala Torsby får ett samlat mellan- och högstadium.

Torsby kommun
685 80 Torsby
Tel: 0560-160 00
www.torsby.se