Målmedveten satsning

Kalix i topp bland Sveriges skolkommuner

Publicerad 11 februari 2020
Text: Anette Bodinger Larsson
Charlotte Sundqvist är skolchef i Kalix som hamnade på en hedrande tredje plats i Lärarförbundets ranking av landets 290 kommuner.
Charlotte Sundqvist är skolchef i Kalix som hamnade på en hedrande tredje plats i Lärarförbundets ranking av landets 290 kommuner.

Kalix hamnade på en hedrande tredje plats i Lärarförbundets ranking av landets 290 kommuner. Samtidigt utsågs Kalix till Norrbottens bästa skolkommun. Bakom framgången finns en målmedveten satsning på att utveckla kvaliteten i undervisningen.

Skolchef Charlotte Sundqvist är förstås glad över utmärkelsen men betonar samtidigt att det viktigaste inte är den fina placeringen utan att allt fler elever når målen.
– Det är naturligtvis roligt att det vi gör nu ger resultat i en ranking, men jag har hela tiden haft ett lugn i att vi har en bra skola och duktig personal.
Kalix kommun har under de senaste tio åren arbetat mycket strukturerat med att utveckla kvaliteten i undervisningen.
– Vi har minskat på centrala resurser till förmån för det som sker i klassrummen. Till exempel är verksamhetsutvecklarna ett verktyg för rektorer och lärare, då de idag fungerar som rektors förlängda arm ute i klassrummen där de stöttar lärarna efter behov.
Verksamhetsutvecklarna har också ansvar för att underhålla igångsatta projekt och arbetssätt.
– Ett exempel är läslyftet och matematiklyftet som kom för ett par år sedan. Många lärare har gått utbildningen, men för att det ska ge effekt i klassrummet krävs också att man jobbar efter principen, säger Charlotte.

”Vårt mål är att tillhandahålla en så bra skola som möjligt för våra barn och elever”

Många pusselbitar
Kommunens skolor har även arbetat aktivt med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, kring elever med särskilda behov.
– Vi har försökt skapa miljöer och lokaler som är anpassade för alla elever, berättar Charlotte.
Två andra viktiga pusselbitar i arbetet med att öka kvaliteten i undervisningen har varit tidig upptäckt samt övergången mellan stadier.
– Vi är ute och möter föräldrarna, berättar att vi finns och att de kan vända sig till oss när de möter utmaningar med barnen. Vi pratar även om kost och hälsa, skärmtid och anknytning och om hur viktiga föräldrarna är för sina barn.
Framgångsreceptet för Kalix skolor är alltså en strukturerad organisation, tydlighet samt ett fokus på lärande, inte administration.
– Vi ser också till att driva igenom det vi påbörjat, inget ska rinna ut i sanden. Vårt mål är att tillhandahålla en så bra skola som möjligt för våra barn och elever. Om det leder till att vi hamnar högt i rankingar så är det bara en bonus, avslutar Charlotte Sundqvist.