Specialskolan

Unik miljö på specialskolan

Publicerad 12 oktober 2021
Text: Cristina Leifland Foto: Jannice Thelander
Per Ekström, verksamhetsområdeschef för specialskolan. Foto: Jannice Thelander

Specialskolan har en direkt avgörande betydelse för en likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar. Här bedrivs undervisning för elever som behöver ett alternativ till den ordinarie grundskolan, med en miljö som är anpassad för att alla ska vara delaktiga och utvecklas.

Det finns tio specialskolor i Sverige och de drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolorna spänner från förskoleklass till och med tionde klass. Målgruppen är elever som är döva eller har hörselnedsättning med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, dövblinda, elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning samt elever med grav språkstörning. En nämnd avgör vilka elever som antas till skolorna och söktrycket är högt.
– Undervisningen är helt anpassad efter eleverna så att de kan vara delaktiga i sin skolgång. Vi har små grupper och personal med djup kompetens inom våra områden, exempelvis tvåspråkig undervisning till elever som är döva eller har hörselnedsättning, säger Per Ekström, verksamhetsområdeschef för specialskolan.

”Det är en unik arbetsplats, där lärare och andra medarbetare får använda hela sin professionella kompetens.”

Tillhörighet och kamrater
Den sociala aspekten är lika viktig som undervisningen. Flera av skolorna erbjuder boende, och såväl fritiden som skoldagen präglas av en kommunikativ miljö utformad efter elevernas behov och förutsättningar.
– Det är så viktigt att eleverna känner tillhörighet och utvecklar kamratrelationer, och i den ordinarie grundskolan kan det vara mycket svårt för dessa barn och ungdomar. De ska känna att framtiden självklart tillhör även dem, säger Per Ekström.

Fördjupad kompetens
Specialpedagogiska skolmyndigheten är en av Sveriges största arbetsgivare för lärare och andra professioner med teckenspråkskompetens. Medarbetarna har ofta även speciallärarexamen eller annan fördjupning.
– Det är en unik arbetsplats, där lärare och andra medarbetare får använda hela sin professionella kompetens. Även internationellt röner specialskolorna uppmärksamhet. Vi vill gärna synliggöra verksamheten för såväl vårdnadshavare som lärare. Vi söker kontinuerligt nya medarbetare, säger Per Ekström.
Specialskolan arbetar nära flera intresseorganisationer som driver frågor av vikt för eleverna och deras familjer. En sådan fråga och ett viktigt mål är att elever som vill ska få möjlighet att fortsätta att utbilda sig, förklarar Per Ekström:
– Ett gott kvitto på att specialskol­orna lyckas i sitt uppdrag är att många av våra forna elever senare kommer tillbaka, men då i rollen som lärare. Det är väldigt roligt varje gång det händer.