Expertresurs för samtliga svenska skolor

Publicerad 13 februari 2019
Text: Annika Wihlborg

Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Foto: Olle Melkerhed
Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Foto: Olle Melkerhed
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM:s expertis fungerar som ett viktigt komplement och stöd till skolornas specialpedagogiska verksamhet.

– SPSM är en specialpedagogisk resurs för samtliga skolor i Sverige. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Vårt stöd finns både på kommunnivå, skolnivå och individnivå, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
På Specialpedagogiska skolmyndigheten samlas expertis kring undervisning för individer med exempelvis hörselnedsättning, dövblindhet eller andra specifika funktionsnedsättningar. Stöd erbjuds även på organisatorisk nivå, inte minst för skolor som behöver stöttning i arbetet med att skapa en fungerande struktur för sitt specialpedagogiska arbete.

Satsar på stöd för elever med språkstörningar
– Varje år har vi drygt 4 000 uppdrag från skolor och verksamheter runt om i Sverige som handlar om stöd och rådgivning kring specialpedagogiska frågor. Det är ett tecken på att vår expertis verkligen är efterfrågad. Jag vill gärna uppmana fler skolor att kontakta oss och använda oss som ett bollplank i sitt förebyggande special­pedagogiska arbete, säger Fredrik Malmberg.
Det senaste året har SPSM fokuserat lite extra på att erbjuda stöd för elever med språkstörningar. Förebyggande och reaktivt arbete med inriktning mot skolfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa är ytterligare ett område där man lägger lite extra resurser för tillfället.
– Vi är redan i dagsläget lättillgängliga, inte minst via vår tjänst ”Fråga en rådgivare”, dit skolor kan ringa för att få råd och tips. Eftersom vår ambition är att nå ut till fler skolor som verkligen är i stort behov av vårt stöd satsar vi nu på att bli ännu mer lättillgängliga, bland annat genom att stärka det lokala arbetet byggd på analyser av våra tjugo lokalkontor runtom i landet om vilket stöd skol-Sverige behöver. I vår planerar vi även att arrangera skolchefsdialoger tillsammans med Skolverket och Skolinspektionen för att kartlägga hur behovet av vårt stöd ser ut i olika län, säger Fredrik Malmberg.