Presentation

Utvecklas som lärare i Uddevalla

Publicerad 15 februari 2018

Lisa Kullgren, biträdande verksamhetschef och Peter Madsen, verksamhetschef för grundskolan i Uddevalla kommun. Foto: Ulf Michal
Lisa Kullgren, biträdande verksamhetschef och Peter Madsen, verksamhetschef för grundskolan i Uddevalla kommun. Foto: Ulf Michal
Uddevalla ligger i framkant när det gäller skolans utveckling. Såväl lärare som elever ska ha de bästa förutsättningarna för att nå framgång.
– Vi lyckas vara en attraktiv skolkommun och har oerhört kompetenta medarbetare.

Det säger verksamhetschef för grundskolan Peter Madsen och får medhåll av biträdande verksamhetschef Lisa Kullgren, som också är chef för kommunens utvecklingsenhet för skolan. Enheten arbetar aktivt med att initiera och stödja utveckling vid skolorna och fungerar som en resurs och utförandeorgan till skolorna.
Visionen i Uddevalla är att liv, lust och läge ska ge en bra livskvalitet. Det betyder att alla elever ska få förutsättningar och verktyg för ett bra liv, ett lustfyllt lärande och bästa möjliga utgångsläge inför framtiden. En viktig del i detta arbete är digitaliseringen av skolan, med digitala redskap och e-tjänster i framkant och ett välutvecklat digitalt stödsystem för elevers lärande och utveckling. Uddevalla är en av tio kommuner som valts ut av SKL till projektet ”Leda för en smartare välfärd”.
– Uddevalla har gått i bräschen för digital kompetensutveckling och effektivt användande av IKT och digitala pedagogiska verktyg i våra grundskolor. När det gäller implementering av regeringens nya digitala agenda så är vi redan där, berättar de.

Pedagogiskt ledarskap
Pedagogiskt ledarskap är ett annat viktigt inslag och man satsar mycket på en delande kultur. Kollegialt lärande är prioriterat och några gånger per termin anordnas konferenser där lärare delar med sig av sin kunskap och goda idéer.
I Uddevalla finns dessutom relativt sett fler förstelärare och alla är tillsvidareanställda, vilket bara förekommer i en femtedel av Sveriges kommuner.
– Vi vill tydligt premiera duktiga lärare och skapa stabilitet för lärarkollegiet och eleverna. Det ger en signal att utveckling verkligen lönar sig, säger Lisa.
Uddevalla är en tillväxtkommun och antalet elever ökar från år till år, inte minst tack vare ett stort antal nyanlända elever som kommunen har starkt fokus på att ta emot på ett bra sätt. Kommunen är stor nog för att ha resurser att satsa på grundskolorna, samtidigt som den bevarar närheten mellan kolleger och har korta beslutsvägar, framhåller Lisa och Peter.
– Vi är en attraktiv skolkommun, som har ett väldigt tydligt utvecklingsfokus och som lyckas knyta goda krafter till oss. Här finns spännande karriärmöjligheter för lärare som vill vara med och forma framtidens skola.

Uddevalla kommun
Uddevalla kommun har 17 F–6-skolor och fem 7–9-skolor, som har en stark betoning på allas lika värde, oavsett kön, bakgrund och förutsättningar. Det sker stora satsningar på bland annat IKT, digitalisering och pedagogiskt ledarskap. Det finns även en egen utvecklingsenhet för skolan. Uddevalla har drygt 56 000 invånare och är en knutpunkt för handel och resande i regionen.
www.uddevalla.se

www.uddevalla.se