Presentation

Värmdö – en nytänkande kommun där alla elever inkluderas

Publicerad 15 februari 2018

Agneta Jonzon, Victoria Ekman och  Emmelie Todd. Foto: Gonzalo Irigoyen
Agneta Jonzon, Victoria Ekman och Emmelie Todd. Foto: Gonzalo Irigoyen
Nytänkande är ledordet i Värmdö kommuns skolor. Här arbetar alla medarbetare gemensamt med inkluderande lärmiljöer – där en del av arbetet handlar om kollegialt lärande. Målet är att skapa enhetlig och modern pedagogik – där alla elever ska trivas och vara väl rustade för framtiden.

– Värmdö är en häftig kommun att jobba i. Våra pågående arbeten med inkluderande lärmiljöer ligger verkligen i tiden och är ett nytt sätt att tänka, säger Maria Åfeldt Bryant, som är skolstrateg i kommunen.

Inkluderande undervisning och bemötande
Hon får medhåll av Victoria Ekman som är rektor på Viks skola. Tillsammans med samtliga kommunala skolor på Värmdö deltar skolan i ett tre-årigt forsknings- och utvecklingsprogram om inkluderande lärmiljöer.
– Vi utgår ifrån att alla barn gör så gott de kan. Ska alla elever nå sin fulla potential behöver skolans undervisning och bemötande vara inkluderande. Det är en viktig del i skolans demokratiska arbete att vi tar vara på alla barns olikheter, säger hon och berättar att en del av programmet handlar om kollegialt lärande.
– Genom kompetensutveckling ökar det pedagogiska modet och vi får en samsyn kring inlärning och kunskap. Målet är att all personal på skolan ska vara medvetna om behov och förutsättningar som finns för varje elev, fortsätter hon.

Ligger i framkant med programmering
Värmdö kommun ligger även i framkant vad gäller programmering. Användandet av lärplattor och datorer bidrar till att fler elever kan hänga med i undervisningen utifrån individuella behov. De senaste tre åren har läraren Emmelie Todd ägnat mycket tid till att integrera programmering i undervisningen och stötta personalen i användandet av digitala verktyg.
– Att lära sig programmera är en demokratisk rättighet. Eleverna behöver ett datalogiskt tänkande för att kunna förstå sin omvärld och då måste vi ha kunskap att lära ut det på bästa sätt, säger hon.
Emmelie berättar att hon emellanåt delar upp klassen i grupper, där några arbetar i sin lärobok, och andra med lärplatta. Här spelar fritidspedagogerna en viktig roll för att stötta upp undervisningen och även följa upp lärandet på fritidsverksamheten.
– Innan vi började samarbeta på det här sättet hade barn som inte klarade av skolgången egna resurser. Nu är det allas ansvar att eleverna inkluderas i undervisningen och vi ser en stor skillnad i arbetsron nu, fortsätter hon.

Nya metoder testas och utvärderas
För att få bättre och tryggare skolmiljö har Farstavikens skola anställt socialpedagoger som ett socialt stöd för eleverna. Skolans rektor, Agneta Jonzon, säger att det varit väldigt lyckat.
– Vi ville satsa på socialpedagogiskt arbete för att möjliggöra elevers lärande och kom fram till att socialpedagogernas kompetens passade väl in. De finns bland eleverna både på raster och lektioner för att stötta upp vid eventuella konflikter och kan fånga upp elever med hög frånvaro. Det har varit väldigt värdefullt för lärarna som nu fått större möjlighet att fokusera på undervisningen, säger hon.
Agneta berättar att personalen på skolan tillsammans läser en bok om inkluderande lärmiljöer där varje kapitel behandlar olika undervisningsstrategier. Arbetslagen diskuterar en undervisningsstrategi i taget och prövar denna i klassrummet. Därefter diskuteras och utvärderas resultatet i arbetslaget.
– I kommunen arbetar vi aktivt för att våra skolor ska ha en enhetlig och modern pedagogik med större möjlighet för alla elever att lära sig och trivas. Det är en spännande resa att vara med på, avslutar hon.

Värmdö kommun
Värmdö är idag en av landets snabb­ast växande kommuner, med cirka 43 200 invånare. Närheten till Stockholm (bara 20 km mellan centralorten Gustavsberg och Slussen) gör Värmdö till ett attraktivt område för storstadsbornas boende, rekreation och båtliv. I Värmdö finns tio kommunala grundskolor fördelade över glesbygd och tätort: Brunns skola (Ingarö), Farstavikens skola (Gustavsberg), Fågelviks skola (Ingarö), Hemmestaskolan (Värmdölandet), Kullsvedsskolan (Värmdölandet), Kyrkskolan (Värmdölandet), Munkmoraskolan (Gustavsberg), Viks skola (Värmdölandet), Värmdö skärgårdsskola (Djurö/Stavsnäs/Öar) och Ösbyskolan (Gustavsberg).

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Tel: 08-570 470 00
www.varmdo.se