Presentation

Vi har det som krävs för att eleverna ska lyckas

Publicerad 15 februari 2018

Anders Härdevik, verksamhets­chef vid utbildningsförvaltningen i Enköping. Foto: Per Groth
Anders Härdevik, verksamhets­chef vid utbildningsförvaltningen i Enköping. Foto: Per Groth
– Bra verksamhet har inget med tur och tillfälligheter att göra. Det säger Anders Härdevik, verksamhetschef vid utbildningsförvaltningen i Enköping, där man med fötterna i samtid och blicken mot framtid arbetar hårt för att utveckla kommunens skolor till de bästa av skolor.

Enköping är en progressiv kommun som vågar gå före även när det gäller skol- och utbildningsfrågor. För tre år sedan infördes central rättning av alla nationella prov. Resultaten följs över tid, på såväl individ- som gruppnivå, med ett tydligt invärde i förskoleklass och ett utvärde i årskurs 9. I grunden ligger en övertygelse om att tidiga insatser ska ge tidiga resultat.
– Det finns ingen lärare som bara har tur och lyckas med elever. Bakom framgångarna ligger hårt arbete, kompetens, kvalitet i undervisningen och erfarenhet. För att klara detta krävs stort fokus på uppdraget, modiga samtal och, ja, vi har högt ställda förväntningar på varandra. I gengäld har alla ett stort friutrymme, säger Anders Härdevik. Utgångspunkt är alltid frågan: Vad behöver du för att lyckas bättre? En fråga som fungerar i hela styrkedjan; från elev till verksamhetschef.

Nytt program
Som ett led i det arbetet har utbildningsförvaltningen skapat ett professionsutvecklingsprogram som kommer att sjösättas inom kort.
– Programmet riktar sig till såväl ledning som pedagoger. Grundtanken är att rusta våra lärare och rektorer med verktyg så att de kan göra sig själva och uppdraget rättvisa.
Delaktighet är en annan viktig faktor i arbetet med att utveckla skolorna i Enköping.
– Samtliga elever och föräldrar skall känna sig välkomna till en skola som tar deras synpunkter på allvar och som uppmuntrar delaktighet. Det innebär inte att alla får som dom vill. Vi ser det som en nödvändighet att det gamla skolsystemets struktur förändras. En ny tid kräver metoder och förhållningssätt som är anpassade till samtid och framtid, inte till dåtid, säger Anders Härdevik.
De strukturer och system som begränsar eleven från att lyckas ska tas bort.
– Tidigare har man sagt att alla elever har rätt att lyckas. Vi säger att alla elever ska lyckas. Det är en stor och mycket väsentlig skillnad. Vi har förutsättningarna och allt som krävs för att den visionen ska bli verklighet.

Enköpings kommun
I Enköping – Sveriges närmaste stad – satsar vi på våra barn och unga. Vi har en skola i ständig utveckling där barn och ungdomar får möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Arbetsglädje och lust att lära ger löfte om en hållbar kommun, där barn och ungdomar står i fokus.

Enköpings kommun
Kungsgatan 42
745 80 Enköping
Tel: 0171-62 50 00
www.enkoping.se