Presentation

Centrala förstelärare – viktig länk mellan skola och stadshus

Publicerad 13 februari 2019
Christina Stark, lärare i NO på Vasaskolan, Malin Lövberg, lärare F-6 på Timmersdala skola och Andreas Olsson som undervisar i matematik och NO på Stöpenskolan. Foto: Kimmo Lundahl
Christina Stark, lärare i NO på Vasaskolan, Malin Lövberg, lärare F-6 på Timmersdala skola och Andreas Olsson som undervisar i matematik och NO på Stöpenskolan. Foto: Kimmo Lundahl

I Skövde finns sedan ett par år tillbaka centrala förstelärare. Deras uppgift är att fungera som en lärarlänk mellan skola och stadshus och vara spindlar i nätet för kommunens förstelärare. För tre erfarna lärare blev den nya tjänsten ett nytt och spännande karriärsteg.

Christina Stark, lärare i NO på Vasaskolan, är en av Skövdes centrala förstelärare.
– Mitt uppdrag är inriktat på digitalisering och vår lärplattform, V-klass. Jag ser tjänsten som en spännande möjlighet att få arbeta med det jag tycker är intressant och samtidigt vara med och stötta skolutvecklingen.
Hon får medhåll av centrale försteläraren Andreas Olsson som undervisar i matematik och NO på Stöpenskolan.
– Lärare har inte så många karriärvägar att välja mellan, om de inte vill bli skolledare. Detta är ett utmärkt sätt att få fördjupa sig i undervisningens aspekter och arbeta med skolutveckling men ändå vara kvar i pedagogiken.
Även Malin Lövberg, lärare F-6 på Timmersdala skola, kan skriva central förstelärare på sitt visitkort.
– Jag har varit lärare i 27 år, ett stimulerande arbete som jag trivs väldigt bra med. Som central förstelärare kan mina erfarenheter komma till nytta både i utvecklingen av min egen skola och i ett större sammanhang.

Kollegialt lärande
Det kollegiala lärandet är en av grundstenarna i de centrala förstelärarnas uppdrag.
– En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för förstelärarna att sprida sitt kunnande sinsemellan. Många sitter på värdefull tyst kompetens som inte delas automatiskt. Fysiska nätverksmöten gör det möjligt att få loss även detta mer svåråtkomliga kunnande, säger Andreas.
Christina nickar instämmande.
– Det är i själva mötet med kollegor, då frågor stöts och blöts gemensamt, som kunskapsdelning och därmed också lärande sker. Viktigt är också att mötena är strukturerade och upplyftande, man ska känna sig påfylld efteråt!
På frågan om de tre kollegorna kan rekommendera andra kommuner att anamma det centrala försteläraruppdraget blir svaret ett unisont ”ja”!
– Jag kan verkligen rekommendera tjänsten som ett sätt att koordinera förstelärarnas arbete, sprida kunnande mellan kollegor och länka förstelärarnas arbete till skolchefen. Dessutom är det ett väldigt roligt och stimulerande uppdrag, fastslår Malin.

Jobba som grundskollärare i Skövde. Se våra lediga tjänster här

Skövde kommuns grundskolor
Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Vi erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Skövde kommun
Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Tel: 0500-49 80 00
www.skovde.se

Skövde kommun logotype