Presentation
Höganäs kommun

Trivs och utvecklas här

Publicerad 11 februari 2020
Camilla Jamakosmanovic, rektor, Susan Daun, lärare, Marcus Fornbacke, lärare och Maria Rörström Conradsson, verksamhetsledare för grundskolan i Höganäs. Foto: Lars Jansson
Camilla Jamakosmanovic, rektor, Susan Daun, lärare, Marcus Fornbacke, lärare och Maria Rörström Conradsson, verksamhetsledare för grundskolan i Höganäs. Foto: Lars Jansson

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och ha en skola där alla elever får utveckla sin fulla potential, säger Maria Rörström Conradsson, verksamhetsledare för grundskolan i Höganäs, där hög måluppfyllelse och trivsel vittnar om att kommunen redan har kommit en bra bit på väg.

Det är inte utan stolthet som Maria Rörström Conradsson berättar att 86,5% av Höganäseleverna i åk 9 har uppnått kunskapskraven i alla ämnen, att 95% är behöriga till yrkesprogram och att medarbetarenkäterna har höga värden vad gäller medarbetarnas motivation och engagemang.
– Förutsättningarna är goda, Höganäs är en lagom stor kommun med fantastiska elever och ett välutvecklat kollegialt lärande mellan och inom skolorna. Det är våra medarbetare som gör det möjligt för eleverna att lyckas.
Många av kommunens lärare har arbetat länge i verksamheten. Ett exempel är Susan Daun som började som lärare i kommunen för 42 år sedan och varit kvar sedan dess.
– Här finns förutom F–9 även en särskola som ger en härlig blandning av elever. De är väldigt stolta över sin skola och vi får oerhört mycket tillbaka. Vi lärare har stort stöd från föräldrarna och tillsammans med dem går det att nå långt oavsett elevernas förutsättningar.

Jobba som lärare hos oss. Se våra lediga tjänster här

Ständig utveckling
Även Camilla Jamakosmanovic, rektor på Vikenskolan, har varit länge i verksamheten. Det har gått 15 år sedan hon började som lärare i Viken.
– Då var jag helt nyutexaminerad men kom snabbt med i skolans utvecklingsgrupp och på den vägen är det. Jag har alltid trivts med att driva kvalitetsarbete och blev snart ledare för arbetslaget och fick bland annat gå en processledarutbildning.
Det ena ledde till det andra och efter en tid som förstelärare erbjöds Camilla en ledarutbildning.
– Efter ett vikariat som rektor fick jag en fast tjänst här på Vikenskolan.
De ständigt nya utmaningarna är en stor del av att Camilla har stannat kvar i verksamheten under alla år.
– Det är en bra kommun där vi medarbetare är nära besluten och har möjlighet att påverka verksamheten.

Drömjobb
Marcus Fornbacke, lärare i matematik och NO, är till skillnad från sina kollegor relativt ny i yrket.
– Jag har forskarbakgrund men gjorde några inhopp som lärarvikarie och blev fast.
Idag arbetar Marcus som lärare på Nyhamnsskolan och har inte ångrat sitt karriärsbyte.
– Det blir bara bättre och bättre. Jag läste in pedagogiken på distans parallellt med arbetet, är nu behörig lärare och stormtrivs.
Den tidigare forskarkarriären kommer till stor nytta även idag.
– Jag arbetar med flera utvecklingsprojekt där ett handlar om att ta NO-undervisningen lite närmare verkligheten och skapa förståelse hos eleverna för hur vetenskap faktiskt produceras.
Även Susan har axlat ett andra uppdrag i skolan. Skolbibliotekarie är ett av dem.
– Under de gångna åren har jag även varit mentor för nya lärare, handledare i läslyftet, personalstödjare och gått en förstelärarutbildning. Sammantaget har detta gjort att jag aldrig känt något behov av att byta jobb.

Rätt plats
På frågan om hon kan rekommendera andra lärare att söka sig till Höganäs och någon av de sex F–9-skolorna kommer svaret snabbt.
– Ja, för att vi har fantastiskt härliga elever och en personalgrupp som trivs tillsammans och gör allt för att våra elever ska lyckas.
Hon får medhåll av Camilla som menar att det finns en stark vi-känsla i hela kollegiet.
– Skolan i Höganäs har fokus på rätt saker där vi vågar titta på vår egen undervisning och utveckla den vidare. De goda resultaten visar att det vi åstadkommer verkligen gör skillnad, vilket är A och O för att trivas med sitt jobb.
Marcus flikar in att Höganäs också är en mycket trivsam kommun.
– Här finns både duktiga lärare och trevliga elever. Om man vill trivas på sitt jobb så är Höganäs helt rätt plats.

Jobba som lärare hos oss. Se våra lediga tjänster här

Höganäs kommun

Det grundläggande synsättet för grundskolan i Höganäs är att lärande är en livslång process som startar i tidig ålder. Vår ambition är att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och våra förväntningar på oss själva är höga. Som anställd inom utbildningsförvaltningen erbjuds du ett arbetsklimat som bygger på ledorden ”hela barnet, hela vägen”.

www.hoganas.se