Presentation
Upplands-Bro

I Upplands-Bro sätter skolorna laget framför jaget

Publicerad 11 februari 2020
Foto: Gonzalo Irigoyen
Lotta Krohn, biträdande rektor på Råbyskolan i Bro, Sabrina Sarri Arrighetti, lärare på Råbyskolan i Bro och Maria Ohlin, klasslärare på Bergaskolan i Kungsängen. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lotta Krohn, biträdande rektor på Råbyskolan i Bro, Sabrina Sarri Arrighetti, lärare på Råbyskolan i Bro och Maria Ohlin, klasslärare på Bergaskolan i Kungsängen. Foto: Gonzalo Irigoyen

– I Upplands-Bro kommun sätter skolorna laget framför jaget. Här hjälps vi åt, utvecklas och strävar framåt tillsammans utan prestige. Siktet är inställt på att bli Sveriges bästa skolkommun, säger Maria Ohlin, klasslärare på Bergaskolan i Kungsängen.

Skolorna i Upplands-Bro fortsätter att bli allt bättre. Senare års undersökningar visar en uppåtgående trend och Lärarförbundets senaste rankning placerar Upplands-Bro som nummer 9 av 26 kommuner i Stockholms län. Anledningarna är flera.
– Mycket handlar om ledarskap och kommunens insatser i form av rekrytering av kompetenta rektorer som kan leda sin skola och ta vara på sin personal. Med rätt ledare på alla nivåer, inklusive huvudmannanivå, går det också att utveckla åt rätt håll, säger Sabrina Sarri Arrighetti, lärare på Råbyskolan i Bro.
En grundsten i det arbetet, menar hon, är att kommunen har en lyhörd ledning som ger skolor och dess medarbetare rätt förutsättningar att utvecklas.

Lyhördhet
Maria Ohlin instämmer och säger att hon upplever att skolorna idag leds av en transparent förvaltning.
– Pratar vi så lyssnar utbildningskontoret, vilket gör att vi kan jobba framåt tillsammans.
Själv började hon arbeta i kommunen för tre år sedan då hon fick tips om att Bergaskolan sökte en lärare. Hon såg utmaningen och möjligheterna att utvecklas på skolan och i kommunen. Sedan dess har det hänt mycket på kort tid. 2018 tilldelades Maria kommunens pedagogiska pris med motiveringen att hon på kort tid lyckats skapa en trygg och lustfylld klassrumsmiljö som utvecklar och stödjer alla elevers lärande.
– Det var förstås väldigt glädjande. Prispengarna har jag använt till driva en fortbildning om kooperativt lärande i kollegiet på skolan. Något som även sprids i kommunen.

Jobba som lärare i Upplands-Bro. Se våra lediga tjänster här

Utvecklande miljö
De goda utvecklingsmöjligheterna är en av faktorerna bakom de senaste årens skolframgångar i Upplands-Bro. Lotta Krohn började som lärare på Råbyskolan 2015 med förväntningar om att komma till en arbetsplats som kunde erbjuda utvecklande yrkesutmaningar, vilka har infriats med råge.
– Under de gångna åren har jag varit både klasslärare, arbetslagsledare och förstelärare. Sedan en tid tillbaka är jag biträdande rektor med ansvar för utvecklingen av förskoleklass och fritidshemsverksamheten. Att bli biträdande rektor var ingen plan från början, men det öppnades en dörr och möjligheten gavs att få växa och utvecklas i min ledarroll med möjligheten att utveckla och förändra den verksamheten som jag idag leder.
Även Sabrina, som är inne på sitt femtonde år som lärare på Råbyskolan, kan se tillbaka på en ständig utveckling i sin yrkesroll.
– Jag kom hit som nyutexaminerad lärare efter att ha gjort flera praktikperioder på skolan och trivts enormt bra. Att jag valde Råbyskolan och Upplands-Bro kommun beror på att jag såg möjligheten att växa som lärare. Jag kände redan då att jag fick utrymme för att utveckla min pedagogiska förmåga och hitta nya vägar i lärandet. Det är samma anledningar som fått mig att stanna kvar. Under de gångna åren har jag förutom klasslärare varit arbetslagsledare och är nu förstelärare med svenska och språkutvecklande arbetssätt som fokusområden.
Även Maria Ohlin beskriver utvecklingsmöjligheterna i kommunen. Hon är idag förstelärare med inriktning allmän didaktik där kooperativt lärande i syfte att skapa strukturer och en mer likvärdig undervisning får stor roll, och går dessutom går Aspirantprogrammet, en ledarskapsutbildning i kommunal regi.

”Här finns verkligen utrymme att växa i sin yrkesroll vilket gynnar både medarbetare, elever och skolan som helhet”

Kreativitet
Ledorden i Upplands-Bro kommun är att skapa en helhetssyn där den röda tråden ska följa barnen från förskola till gymnasiet. Det görs bland annat genom nätverksträffar där olika yrkeskategorier möts, och tillsammans med representanter från utbildningskontoret utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra. Dessa tas sedan tillbaka till respektive skolor och till utbildningskontoret. Det är nätverk så som ämneslärare, förstelärare, IKT, fritids, rektorer m.fl. Satsningarna och arbetet med den röda tråden visar sig bland annat i kommunens IKT-arbete.
De tre kollegorna kan varmt rekommendera skolorna i Upplands-Bro till andra lärare som vill arbeta i en utvecklingsvänlig kommun med högt löneläge.
– Definitivt, här finns verkligen utrymme att växa i sin yrkesroll vilket gynnar både medarbetare, elever och skolan som helhet, fastslår Lotta.

Jobba som lärare i Upplands-Bro. Se våra lediga tjänster här

Upplands-Bro kommun

I Upplands-Bro, en av Sveriges mest expansiva kommuner, finns tio kommunala grundskolor där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är helhetssyn, engagemang och professionalitet.

www.upplands-bro.se