Presentation
Upplands-Bro kommun

Liten kommun med stora möjligheter

Publicerad 4 oktober 2022
Marika Löf, F–4-lärare i en av de kommungemensamma resursgrupperna.
Marika Löf, F–4-lärare i en av de kommungemensamma resursgrupperna.

Upplands-Bro är en liten kommun med stora möjligheter där grundskolans verksamhet vilar på en stabil stödstruktur. Här erbjuds bland annat kommungemensamma resursgrupper där barn i behov av extraordinärt stöd får sin undervisning. En satsning som lyckats över förväntan.

I Upplands-Bros grundskolor är det samarbete som gäller. Nätverkande är mer regel än undantag.
– Som lärare har man ett stort kontaktnät i kommunen, det finns inga vattentäta skott mellan vare sig olika stadier, ämnen eller skolor. Vi finns där för varandra och hjälps åt. Arbetet med eleverna är i mångt och mycket ett lagbygge. Man behöver inte kunna allt själv, tillsammans klarar vi det mesta, säger Maria Ohlin, F–6-lärare i en av de kommungemensamma resursgrupperna, och förstelärare med inriktning mot differentierad undervisning.
Hon får medhåll av kollegan Marika Löf, som arbetar med årskurserna F–4 i en av de kommungemensamma resursgrupperna.
– Jag alltid varit intresserad av skolutveckling med inriktning på barn i behov av extra särskilt stöd. När möjligheten att vara med och skapa en struktur för kommungemensamma resursgrupper dök upp tog jag chansen att få vara med och bygga strukturer och lärmiljöer för ändamålet.

Jobba som lärare med oss i Upplands-Bro. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Extra ordinära stödbehov
Resursgrupperna vänder sig till elever där vanliga anpassningar i klassrummen inte räcker till.
– När alla möjligheter till stöd inom skolans vanliga ramar är uttömda kan en rektor, tillsammans med undervisande lärare, göra en ansökan till kommunens resursteam om att en elev har extraordinära behov kring sin NPF-diagnos, vilket det ofta handlar om när eleverna hamnar i de här grupperna, berättar Marika.
Satsningen startade för två år sedan i liten skala.
– Sedan har vi sett behovet och ökat elevintaget efterhand. Idag har vi totalt fem resursgrupper fördelade på elever i låg-, mellan- och högstadium, berättar Marika.

Maria Ohlin, F–6-lärare i en av de kommungemensamma resursgrupperna.
Maria Ohlin, F–6-lärare i en av de kommungemensamma resursgrupperna.

Tillsammans
Maria arbetade som klasslärare när hon sökte tjänsten som lärare i en kommungemensam resursgrupp.
– Det lät som en spännande utmaning. I grupperna försöker vi tillsammans med resurspedagoger anpassa skoldagen utifrån varje individs förmåga till skolarbete. Eleven får sin garanterade undervisningstid utifrån ett åtgärdsprogram där fokus ligger på kärnämnena, sedan kombinerar vi in SO- och NO-teman, allt utifrån elevens egna förutsättningar. Siktet är inställt på att vi ska pusha, utmana och utveckla utifrån elevens förmågor så att den behålls i skolans värld och inte riskerar att bli en hemmasittare eller känna sig misslyckad. Vi ska lyckas tillsammans.
Det övergripande målet är att eleverna efter en tid ska kunna gå tillbaka till sina ordinarie skolklasser.
– Det finns flera exempel på elever som efter en tid i resursgruppen tillägnat sig strategier för att hantera sina svårigheter och åter kan delta i ett större sammanhang. Det tycker jag är ett väldigt fint resultat, säger Marika
– Ja, det är samma sak hos oss. De tidigare hemmasittarna är i skola och i undervisning, tycker det är kul och presterar, vilket gör att de har chanser att nå betyg i nian och därmed kan gå vidare till gymnasiet, säger Maria.

Allt finns
De båda kollegorna kan varmt rekommendera andra lärare att söka sig till skolorna inom Upplands-Bro kommun.
– Här finns stora möjligheter att utvecklas som lärare i en rad olika riktningar. Jag har till exempel fått möjligheten att delta i kommunens ledarskapsutbildning och gick aspirantprogrammet häromåret, säger Maria.
Marika lyfter fram fördelen med att Upplands-Bro är en liten kommun med mycket bra läge.
– Här finns ett tydligt sammanhang från förskola ända upp till gymnasiet. Vi har nära till både storstad och vacker natur vilket gör att det finns massor med fina och stimulerande lärmiljöer på nära håll. Att vi dessutom har väldigt roligt på jobbet gör inte saken sämre, här finns allt man kan önska sig och lite till.

Jobba som lärare med oss i Upplands-Bro. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Upplands-Bro kommun

I Upplands-Bro, en av Sveriges mest expansiva kommuner, finns tio kommunala grundskolor där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är helhetssyn, engagemang och professionalitet.

www.upplands-bro.se