Presentation

Spännande utmaningar i snabbväxande kommun

Publicerad 13 februari 2019
Magnus Persson, verksamhetschef skola i Upplands-Bro kommun. Foto: Staffan Larsson
Magnus Persson, verksamhetschef skola i Upplands-Bro kommun. Foto: Staffan Larsson

Upplands-Bro är Sveriges snabbast växande kommun. Det innebär spännande karriärmöjligheter för lärare som vill arbeta i en dynamisk miljö, där fokus ligger på att skapa goda villkor för pedagoger och en riktigt bra och likvärdig skola.

Med en befolkningsökning på fyra procent om året står Upplands-Bro inför stora skolsatsningar de kommande åren. Dagens 10 grundskolor kommer att utökas med ytterligare flera skolor under det närmaste årtiondet och det pågår ett fokuserat arbete för att skapa goda förutsättningar för såväl personal som elever.
– Ett högt prioriterat område är att skapa likvärdighet mellan skolorna. Kommunen har en blandning av olika typer av bostadsområden och även ren landsbygd och det är viktigt att samtliga skolor håller hög och jämn kvalitet. Duktiga lärare och rektorer är helt avgörande, säger Magnus Persson, som tillträdde som skolchef i höstas.
Han lyfter fram att det finns en stark och nära samverkan mellan skolorna i kommunen och även med lärarfacken. Upplands-Bro har generellt bland de högsta lärarlönerna i landet.
– Bra löner är viktiga för att rekrytera och behålla lärare, men det räcker inte. Vi arbetar också mycket med att stärka rektorerna, eftersom det gagnar alla i skolan. Att ligga i den absoluta framkanten digitalt är en annan viktig satsning, som också ger möjlighet till mer individanpassad undervisning, säger Magnus Persson.

Lärarassistenter
Upplands-Bro deltar i ett projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen och Södertörns högskola. Under våren startar en lärarassistentutbildning på ett år för att skapa praktikanttjänster för ett 30-tal lärarassistenter, som kan avlasta lärarna. Det ska utvärderas senare under året och Magnus Persson tror att det kan vara en del av lösningen för att skapa en bra arbetsmiljö. En väl fungerande, central elevhälsa och kostenhet är andra åtgärder för att ge skolledare och lärare optimala förutsättningar att fokusera på det pedagogiska arbetet. Under senare år har även samtliga skolor i Upplands-Bro renoverats.
– Vi har haft en väldigt positiv trend de senaste åren och ett systematiskt kvalitetsarbete som gett resultat. Bland annat har betygen bland niorna höjts kontinuerligt. Mitt jobb är att förädla och förvalta det goda arbetet och skapa ett jämlikt och stabilt klimat, så att lärare trivs. Det är en väldigt spännande och dynamisk kommun att arbeta i.

Jobba som grundskollärare i Upplands-Bro. Se våra lediga tjänster här

Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro har tio grundskolor med mellan 120 och 550 elever. Skolorna är en blandning F–3, F–6, 4–9 och 7–9 och ligger framför allt i de två kommundelarna Kungsängen och Bro. Kommunen erbjuder goda karriärmöjligheter i en dynamisk miljö där skolan har hög prioritet och många pågående satsningar.

www.upplands-bro.se

Upplands-Bro logotype