Presentation
Hallsbergs kommun

Vi ser utmaningar som språngbrädor för utveckling

Publicerad 11 februari 2020
Foto: Richard Ström
Filip Lindvall, fritids- och idrottslärare på Långängsskolan, Anna Edman, NO- och matematiklärare på Fredriksbergsskolan, Veronie Lejonord, textilsslöjdslärare på Stocksätter--skolan och Elin Kullman, svensklärare på Transtensskolan. Foto: Richard Ström
Filip Lindvall, fritids- och idrottslärare på Långängsskolan, Anna Edman, NO- och matematiklärare på Fredriksbergsskolan, Veronie Lejonord, textilsslöjdslärare på Stocksätter–skolan och Elin Kullman, svensklärare på Transtensskolan. Foto: Richard Ström

I Hallsberg finns sju olika grundskolor där ständig förbättring löper som en röd tråd genom verksamheten, och utmaningar blir till språngbrädor för utveckling. I botten finns en gemensam uppfattning om att uthålligt och målmedvetet utvecklingsarbete lönar sig i längden.

Elin Kullman har haft en rad olika uppdrag under sina 15 år som lärare på Transtensskolan, en högstadieskola i centrala Hallsberg. Idag undervisar hon i svenska och är även utvecklingsledare för ett av skolans arbetslag.
– Det är en fantastisk skola med brett upptagningsområde och många nyanlända. Jag trivs både med variationen och de yrkesmässiga utmaningarna som följer i dess spår.
Hon får medhåll av Veronie Lejonord, textilsslöjdslärare på Stocksätterskolan, en F–6-skola i norra Hallsberg.
– Jag har arbetat inom skola och barnomsorg sedan 1981. För 15 år sedan sökte jag mig till Stocksätterskolan och blev kvar.
Veronie kan liksom Elin se tillbaka på en stadig yrkesmässig utveckling.
– Idag har jag vid sidan av arbetet som slöjdlärare även ett uppdrag som förstelärare och IKT-ansvarig i verksamheten.

Jobba som lärare i Hallsberg. Se våra lediga tjänster här

Likvärdighet
Stocksätterskolan var tidigt ute med användning av digitala verktyg i undervisningen.
– Vi har arbetat målinriktat sedan 2007 och länge legat i framkant av den digitala skolutvecklingen.
Ett kvitto på det är att skolan fått en förfrågan om att bli en så kallad ADS-skola (Apple Distinguished School) som är en utmärkelse för skolor som uppfyller kriterier för innovation, ledarskap och förstklassig utbildning.
– Jag ser förfrågan som ett erkännande av att vi, en skola med brett upptagningsområde, ändå lyckas nå likvärdighet inom området och där alla elever får med sig dessa kunskaper, oavsett bakgrund, säger Veronie.

Rätt val
Filip Lindvall, fritids- och idrottslärare på Långängsskolan är fortfarande relativt ny i yrket.
– Jag tog min lärarexamen våren 2019 och sökte mig hit eftersom det är en stor F–6-skola med utmaningar på många olika plan. Jag ville arbeta i en verksamhet där jag skulle kunna vara med och påverka.
Med facit i hand vet Filip att valet av skola blev helt rätt.
– Här finns en bra och inspirerande mix av lärare och elever där jag kan vara med och forma verksamheten.
Kollegan Anna Edman har liknande erfarenheter. Hon började på Fredriksbergsskolan 2012 och är idag NO- och matematiklärare på mellanstadiet.
– Även min skola har ett brett upptagningsområde där en del av eleverna är nyanlända.
Anna säger att det visst kan vara tufft att ha elever med annat modersmål, men att svårigheterna blir till utmaningar som i det längre perspektivet berikar undervisningen.
– Att hela tiden bedriva undervisning med utgångspunkt från språkperspektivet är utvecklande både för mig som lärare och för eleverna.

Från ord till handling
Fredriksbergsskolan har också fördelen av att vara en liten skola.
– Vi har idag 160 elever, där alla känner alla. Det lilla formatet gör att man som lärare har nära till skolledningen och att det går snabbt från beslut till handling.
Som förstelärare och utvecklingsledare tar Anna aktiv del i skolans utveckling.
– Försteläraruppdraget ägnar jag åt matematikutveckling. Som utvecklingsledare ligger mitt fokus på lärmiljöerna och differentiering av undervisningen så att den planeras efter de elever man har. Under de gångna åren har jag fått ständigt nya utmaningar som fått mig att växa i min yrkesroll samtidigt som jag har varit med och drivit skolans utveckling.
I Hallsberg finns även ett välutvecklat kollegialt lärande som ligger likt ett paraply över kommunens olika skolor.
– Här finns en lärande kultur som bidrar både till individuell kunskap och gemensamma förhållningssätt. Tycker man om det så ska man söka ett lärarjobb i Hallsberg, fastslår de fyra kollegorna.

Jobba som lärare i Hallsberg. Se våra lediga tjänster här

Hallsbergs kommun

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer ifrån och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor cirka 16000 invånare.

www.hallsberg.se