Digitala övningar underlättar spanskan

Publicerad 13 februari 2019
Text: Cristina Leifland

Foto: Sanoma Utbildning
Färre böcker att hålla reda på, bättre koll på elevernas utveckling och snabbare återkoppling. Det finns många fördelar med digitala läromedel. På Viktor Rydbergs skola Vasastan testas nu digitala övningsböcker i spanska.

Kristin Tossavainen, lärare i spanska och musik på Viktor Rydbergs skola Vasastan.
Kristin Tossavainen, lärare i spanska och musik på Viktor Rydbergs skola Vasastan.
Det var under en lärarkväll hos Sanoma Utbildning som Kristin Tossavainen, lärare i spanska och musik på Viktor Rydbergs skola Vasastan, och en kollega upptäckte det nya digitala läromedlet i spanska, ¡Qué bien!. Det var då helt nytt och Viktor Rydbergs skola Vasastan är sedan terminsstarten i höstas testskola för övnings­boken.
Efter en termins erfarenheter konstaterar Kristin att digitala läromedel har många fördelar jämfört med de traditionella fysiska övningsböckerna. Kristin tycker att ¡Qué bien! är mycket användarvänligt och har en utmärkt lärarhandledning. Största fördelen är kanske att man som lärare har mycket bättre översikt över de enskilda elevernas utveckling och snabbare kan fånga upp dem som halkat efter eller har andra svårigheter, menar hon.
– Jag ser tydligt hur varje enskild elev jobbar och kan ge snabb återkoppling. Fokus är på förmågorna som vi jobbar med och uppgifterna är nära kopplade till läroplanen, vilket är en trygghet för oss lärare. Både elever och lärare sparar också tid genom att många uppgifter är självrättande.

Tillgängligt överallt
En stor fördel för eleverna är att de slipper att komma ihåg de fysiska böckerna.
– Många tycker att det är väldigt skönt. ¡Qué bien! finns tillgängligt överallt och då är det mycket större chans att alla gör sina läxor och andra övningar, säger Kristin Tossavainen. Hon vill också lyfta fram den bredare kunskap om hur man använder en dator som digitala läromedel ger.
– Många tror att datorkunskap är en medfödd förmåga hos dagens ungdomar. Men deras färdigheter är ofta ganska begränsade till spel och sociala medier. Genom digitala läromedel lär de sig att skapa dokument, mejla, navigera och hitta ny kunskap. Samt inte minst att vara källkritiska. Allt detta är ovärderligt i deras fortsatta studier och yrkesliv.