Återkoppling

Återkoppling i matematik

Publicerad 4 oktober 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Håkan Röjder
Lisa Björklund Boistrup betonar vikten av bra återkoppling till elever. Foto: Håkan Röjder

Hur ska man hinna ge sina elever bra återkoppling? Och vad är bra återkoppling? Lisa Björklund Boistrup har forskat på området.
– Jag menar att man faktiskt kan ha lite bättre kvalitet på sin återkoppling mitt i flygande fläng utan att det behöver ta så lång tid, säger hon.

Klasserna är stora och tiden tycks knappt räcka till. Men Lisa Björklund Boistrup, professor vid Malmö universitet, är övertygad om att man ändå kan höja kvaliteten på sin återkoppling till eleverna. I sin avhandling och forskning har hon specialiserat sig på återkoppling i ämnet matematik.
– Det finns traditioner inom alla ämnen och de ser olika ut. Därför behöver man också tänka olika kring återkoppling beroende på vad det är man lär ut, säger Lisa Björklund Boistrup.
I sin forskning har hon identifierat olika återkopplingstyper i matematik; en av dem är ”gör fort och gör rätt”.
– Det anknyter till en vanlig tradition, att man ska lösa uppgifter och göra det rätt och det ska gå fort. Vi som forskar på det här vill inte att det är så det ska gå till. En återkoppling ska snarare fokusera på hur eleven kommer fram till ett svar och öppna upp för samtal och nya tankegångar.

”Ämnesögonen behöver vara på, så att man inte bara slentrianmässigt säger ”bra jobbat”.”

Säga något om matte
Och bra återkoppling behöver inte ta tid, menar Lisa Björklund Boistrup.
– Det är stor skillnad på vad man säger. ”Kolla vad bra, nu har du bara tio uppgifter kvar den här veckan”, det handlar ju inte om matematik. Men om man i stället säger ”titta, nu ser jag att du kan beskriva vad rektanglar handlar om, i nästa kapitel blir det trianglar”, då har man sagt något om matematik som inte tar lång tid. Ämnesögonen behöver vara på, så att man inte bara slentrianmässigt säger ”bra jobbat”. Det kan man säga till vem som helst, det betyder ingenting.

Visa intresse
Hur lärarens återkoppling ser ut påverkar också hur eleverna pratar om matematik med varandra.
– Om läraren har mer ämnesfokus i sin återkoppling så har elevernas samtal med varandra också mer koppling till ämnet – det smittar av sig, säger Lisa Björklund Boistrup.
Ett första steg i att som lärare förbättra sin återkoppling är att bli medveten om vad man brukar säga.
– Steg ett är att tänka efter så att man inte ger olika återkoppling till olika elever utan att det är befogat, så man inte hamnar i att pojkar och flickor får olika, till exempel. Man behöver ta in vad eleverna gör och genom sin återkoppling försöka visa intresse för alla elevers matematiska aktivitet, säger Lisa Björklund Boistrup.