Pilotskolor utvecklar framtidens läromedel

Publicerad 13 februari 2019
Text: Annika Wihlborg

Anette Persson, förstelärare i matematik och NO på Stenbacka­skolan i Asarum i Karlshamns kommun.
Anette Persson, förstelärare i matematik och NO på Stenbacka­skolan i Asarum i Karlshamns kommun.
Som pilotskola har skolor möjlighet att vara med och utveckla och påverka utformningen av framtidens läromedel. En av de skolor som valt att vara pilotskola och testar ett nytt digitalt läromedel för högstadiets matematikundervisning är Stenbackaskolan i Asarum i Karlshamns kommun.

– Vårt samarbete med Liber inleddes när jag såg en annons i Lärartidningen där de efterlyste pilotskolor som ville vara med och utveckla ett nytt digitalt läromedel för matematik. Vi har använt matematikboken XYZ i vår undervisning i flera år och såg nu möjligheten att vara en av fem skolor i Sverige som fick vara med och tycka till om utvecklingen av boken i digitalt format, säger Anette Persson, förstelärare i matematik och NO på Stenbacka­skolan.
Både hon och eleverna ser flera fördelar med att använda ett digitalt läromedel i matematik. Via det digitala läromedlet kan eleverna få ett helt annat stöd än när de enbart använder fysiska läroböcker.

Erbjuder mer stöd
– Eleverna har tillgång till filmer, teoriblock och ledtrådar som ger dem stöd. De får snabb feedback när de jobbar med uppgifter och jag kan snabbt överblicka hur det går för dem eftersom uppgifterna blir antingen gröna, gula eller röda beroende på om de klarat av att lösa dem eller inte. Det gör i sin tur att jag sparar tid som jag istället kan lägga på de elever som behöver mer stöd. Eleverna uppskattar också att de alltid har tillgång till sin digitala mattebok, bland annat via mobilen, och att de kan få hjälp av en mattelärare även när jag inte är där, säger Anette Persson.
Det digitala läromedelsstödet innebär att även elever som inte kan få hjälp med matteläxan av sina föräldrar hemma kan få stöd och hjälp när det behövs som mest.
– Jag kan absolut rekommendera andra skolor att bli pilotskolor och på så sätt delta i utvecklingen av nya läro­medel. Det är verkligen givande att vara pilotskola, eleverna känner att de gör en viktig insats, kan påverka och att deras synpunkter räknas. Vi har en jättebra dialog med Liber, som är lyhörda för våra tankar och synpunkter. Jag tycker att läromedel bör utvecklas i samverkan mellan lärare, elever och läromedelsutvecklare. Vi betraktar ju saker och ting från olika perspektiv, säger Anette Persson.